Hul 14 sø

Registrering af udenlandske scorekort

Det er som (måske) bekendt nu muligt at selvregistrere scorekort fra udlandet (Gældende fra 1/1-2021).
Det anbefales kraftigt, at alle, der er i stand til det, selv registrerer egne runder – både danske og udenlandske.
Hvis det overlades til handicapudvalget at registrere sine runder, kan man ikke være sikker på, hvor hurtigt det kan lade sig gøre.
Det er ikke kompliceret at registrere en udenlandsk runde:
Indtil videre kan app’erne dog ikke bruges, men gerne en PC, tablet eller telefon, hvor man logger ind på GolfBox.
I GolfBox sættes hak i feltet ”Banen findes ikke i GolfBox”.
Så bliver man bedt om at taste Landet, Banens navn, teestedet, par, slope og course rating.
Dernæst taster man de 18 hullers par, hcp-nøgle og antal slag, man har brugt pr hul. GolfBox gør det nemmere ved, at der hoppes automatisk fra felt til felt.

Handicapudvalget har modtaget en del scorekort fra udlandet til registrering, men en stor del har været behæftet med manglende oplysninger, så disse er blevet afvist.

Husk derfor følgende:
Spilledato
Navn på spiller
Medlems nr. på spiller
Navn på markør
Medlems nr. på markør (eller klub, hvis markøren er udenlandsk)
Banens course rating *)
Banens slope rating *)

Uden disse oplysninger er det ikke muligt at registrere scoren.

*) Slope Rating og Course Rating kan altid ses i klubhuset øverst på de ophængte tabeller med antal tildelte slag.
Bemærk, at disse værdier er forskellige for herrer og damer – og de er forskellige for de forskellige teesteder.
Hver spiller skal derfor notere de tal, der hører til det teested, de spiller fra.

Anfi Tauro
slopetabel