TIRSDAGSTURNERING PÅ MARBÆK

Turneringens sponsor er Vindruen i Herlev.

Turneringsudvalget kan tage flere deltagere med end 36.

Turneringsfee
30,- betales kontant på spilledagen.

Scorekort
På scorekortet skal der skrives: Fulde navn; Medl.nr for, markør og spiller; Underskrift af, markør og spiller; Handicap og spillerhandicap (tildelte slag). Forkert udfyldt scorekort medfører diskvalifikation.

Startliste
Startlisten vil være tilgængelig på GolfBox senest kl. 18.00 på dagen før Tirsdagsturneringen. Venteliste: Se i Golfbox. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til ændringer ved opfyldning fra venteliste ved afbud og udeblivelser. Afbud efter startlistens offentliggørelse skal ske pr. sms

Start og mødetid
Gunstart kl. 18.00, mødetid senest ½ time før start.
Turneringsledelsen kan sætte spillet i gang, på hver enkelt tirsdagsturnering, før planlagt hvis alle er mødt frem.
Ved udeblivelse og senere fremmøde end angivet, eller afbud senere end lørdagen før kl. 12.00, skal der betales turneringsfee, før der igen kan deltages i en turnering. Udeblivelse vil medføre karantæne, jf. klubbens generelle turneringsbetingelser.

Spil
Der spilles efter R & A’s regler samt klubbens generelle turneringsbetingelser. Forbehold for nye regler og ny banerating.
Vi spiller Stableford over 18 huller,(9 huller først og sidst på sæsonen.) Beslutning træffes på dagen af Turneringsudvalget. Der spilles i 3 rækker, en A-, B- og C-række. – Alle rækker er mix. med samme hcp betingelser. De 3 rækkers HCP grænser er den samme for hele sæsonen A  +8 – 20,8 ; B 20,9 – 34,0 og C 34,1 – 54.
Man spiller i den række man på dagen er kvalificeret til, ikke som tidligere hvor man spillede i samme række hele sæsonen.

Præmier
Består blandt andet af vin, der indkøbes af turneringsudvalget. Der er præmier for hver 8. påbegyndt spiller i hver række. Præmierne uddeles umiddelbart efter turneringens afslutning.

Order of Merit
Point til denne gives efter følgende model i alle rækker. Ved hver tirsdagsturnering (den sidste undtaget) gives der point, for placeringen i de 3 rækker, således:
Nr. 1: 12 point Nr. 2: 10 point Nr. 3: 8 point Nr. 4: 7 point Nr. 5: 6 point Nr. 6: 5 point Nr. 7: 4 point Nr. 8: 3 point Nr. 9: 2 point og Nr. 10: 1 point..
Pointlisten opdateres snarest efter hver tirsdagsturnering, stillingen kan man følge i Order of Merit i Golfbox.

Årets vandrepokal (Gunnars Vandrepokal)
Gives til den spiller som har opnået bedst resultater ved alle Tirsdags Turneringer.
Point gives efter samme model som i de 3 rækker. Vinderen findes pointafhængig uanset række. Dvs. at det er den spiller som hver Tirsdag, der har fået flest stableford point som er vinder. #2 har næstflest. Ved pointlighed placeres efter hcp.

Eclecticturneringen
Spilles over alle runder i Tirsdagsturneringerne, turneringen spilles som stableford. Den bedste bruttoscore på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18‑hullers eclectic runde/resultat. Hver spiller tildeles det antal slag som spillerens handicap berettiger efter sidste tællende tirsdagsturnering (#??). Og det er stableford resultatet af ”Eclectic runden” der er afgørende for hvem, som bliver ECLECTIC vindere. Bedste bruttorunde i hver af de 3 rækker ved afslutningen (Afhængig af hcp-slut) præmieres også.
Eclectic – turnering kræver deltagelse i mindst 3 tirsdagsturneringer på 18 huller i 2017 sæsonen.

Nogle tirsdage vil indeholde holdturneringer og turneringsledelsen kan udnævne en holdleder til hvert hold, som vil blive markeret på startlisten i klubhuset på dagen.

Marbækbanens turneringsudvalg 2017.
Jørgen Lyngsie 21715259,Thomas Ljungberg 21918259, John Grynnerup, Erik L. Christensen og Martin E. Werther