Sponsorat A

• Én spilletilladelse (grundlæggende spilleret på HJGK´s baner)

• Navneskilt / logo i messing på klubben sponsortavle

• Sponsors navn / logo oprettes på HJGK´s hjemmeside

• Deltagelse i HJGK´s årlige sponsordag

• Deltagelse i alle tilsvarende sponsorrelaterede arrangementer iværksat af HJGK

Sponsorat A

Sponsorkontrakt Type A henvender sig til sponsorer, der overvejende ønsker ret til spil på klubbens baner. Den spillerelaterede del kan suppleres med tilkøb af andre sponsorelementer, f.eks. et teestedssponsorat.

Denne kontrakt giver Sponsor følgende grundlæggende rettigheder:

– Én spilletilladelse (grundlæggende spilleret på HJGK´s baner)
– Anbringelse af navneskilt / logo i messing på klubben sponsortavle, idet Sponsor leverer dette skilt (plottertryk 9×15 cm)
– Sponsor nævnes i klubbens årsskrift
– Sponsors navn / logo oprettes på HJGK´s hjemmeside med link til egen hjemmeside
– Deltagelse i HJGK´s årlige sponsordag
– Deltagelse i alle tilsvarende sponsorrelaterede arrangementer iværksat af HJGK.

Spilletilladelse og kontingent m.v.:
For spilletilladelse, ud over én, betales et engangsbeløb pr. tilladelse.
Der kan i alt højst tildeles 4 spilletilladelser pr. sponsorat.
For alle spilletilladelser betales yderligere et kontingent pr. år.
Spilletilladelse giver fuld spilleret på HJGK´s baner samt fri adgang til alle træningsanlæg i HJGK.
Spilletilladelse forudsætter handicapregistrering hos Dansk Golf Union (DGU-handicap) eller tilsvarende udenlandsk dokumentation.

Der bliver udleveret et bagmærke pr. spilletilladelse. Bagmærket skal bæres synligt, når der spilles eller trænes i HJGK.Øvrige almindelige regler for golfspillere i HJGK skal overholdes af spillere med spilletilladelse som følge af kontrakten.

Efter 2 år som navngiven ”sponsorspiller” kan man blive normalt medlem af HJGK mod betaling af indskud og kontingent efter HJGK´s almindelige regler.

Hjortespring Golfklub tilbyder at deltage i møder om etablering af sponsoraftaler – ligesom prissatte eksempler på de 2 kontrakttyper gerne fremsendes.

Interesseret i en drøftelse om et sponsorat? Kontakt klubbens sekretariatschef:
Telefon: 44 68 90 09, E-mail: post@hjgk.dk