Seniorklubbens torsdagsturneringer

Kræver medlemskab af Seniorklubben

Gælder fra 1. maj 2021

Tilmelding

Seniorklubben spiller hver torsdag året rundt.
Tilmelding skal ske senest søndagen før kl. 18.00. Hvis man tilmelder sig så sent, at der ved tilmeldingsfristens udløb er 60 tidligere tilmeldte, får man starttid i tidsrummet kl. 12.04 – 12.29.

Når der spilles med mulighed for at vælge teested (udover rød og gul), kan spillerne frit vælge hvilket teested, de vil spille fra. Hvis intet vælges, spiller kvinderne fra tee 45 og mændene fra tee 51.

Holdene til hver torsdag oprettes i Golfbox, og startlister udsendes senest onsdag kl.15.00.

Ved løbende starter skal første hold være klar til at slå ud fra tee 1 kl. 7.40, dog tidligst første starttid efter solopgang. Ved gunstart skal alle hold skal være klar til at slå ud kl. 8.00, dog tidligst første starttid efter solopgang.

I sommerturneringen udskriver matchlederen scorekort, som ligger klar ved start.
I vinterturneringen skal medlemmet selv udskrive scorekort.
Der skal ikke logges ind i Golfbox.
Resultatlister og Order of Merit (OoM) (gennemgående turneringer) bliver opdateret i Golfbox efter runden.

Gunstart

Én torsdag i de fleste måneder er der gunstart (se turneringsplanen på hjemmesiden),
hvor der vil være præmieuddeling, både til dem, der scorer bedst på selve dagen, samt til den foregående periodes Order of Merit.

Holdene sættes af Seniorklubben.

Gunstart afvikles som holdspil med varierende spilleform.

Holdsammensætning

Par/ægtepar spiller ikke i samme bold; men ved løbende start spiller de i nærheden af hinanden – så vidt det er muligt med højst 2 bolde imellem.
Så vidt det er muligt spilles ikke med en spiller, der er spillet med de foregående 5 runder.
Så vidt det er muligt tages der hensyn til ønske om tidlig eller sen starttid. Tidlig starttid betyder start i første halvdel, og sen starttid betyder start i sidste halvdel.
Når holdene sættes, varieres mellem helt tilfældig sammensætning og sammensætning stort set efter handicap – modificeret efter ovenstående hensyn.

Hcp i Seniorklubben

I Seniorklubben spilles med max. HCP 40.
Spillere med højere handicap er velkommen til at deltage, men de spiller i handicap 40.

I perioden fra 1. november til der spilles vinterbane, samt i perioden fra vinterbanen lukker og til 30. april spilles den bane, der er til rådighed. Der spilles med officielt handicap – og kun med officiel handicapregulering. SPH beregnes efter de hvide tabeller.

Buggy

Har du brug for buggy: Ved tilmeldingen til Seniorklubbens turnering skal du anføre i tekstfelt, at du bestiller buggy og skal ud mellem kl. 9-10 (ved gunstart kl. 8.00). – Samtidig fortæller du i en mail til sekretariatet, at du gerne vil bestille buggy mellem 9-10 den pågældende torsdag (ved gunstart kl. 8.00).
OBS! Det er vigtigt, at du først tilmelder dig Seniorklubbens turnering og bestiller buggy, når du ved med sikkerhed, at du vil spille den torsdag.

Rækker

I sommerturneringen  afvikles en månedsturnering, der er opdelt i A, B og C på grundlag af de tilmeldte spilleres DGU-hcp 1. maj med lige mange spillere i rækkerne. Spillerne bliver i samme række hele sæsonen – uanset evt. ændringer i handicap.
Derudover afvikles en gennemgående sommerturnering i en dame- og en herrerække.

Vinterturneringen afvikles i en gennemgående dame- og en herrerække.
Derudover afvikles i perioden 1. nov. – 30. apr. én månedsturnering ligeledes opdelt i en dame- og herrerække.

Sommerturneringen (maj-okt.)

Den gennemgående sommerturnering for henholdsvis kvinder og mænd afvikles i perioden 1. maj til 31. oktober.
I sommerturneringen spiller alle med sit officielle handicap. Der spilles efter de hvide konverteringstabeller.
Der uddeles pokaler til vinderne af den gennemgående turnering i Dame- og Herrerækken. Der afvikles ca. 20 sommerturneringer årligt afhængig af periodens helligdage.
Den enkelte spillers placering i den gennemgående sommerturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

Vinterturneringen

Den gennemgående vinterturnering for henholdsvis kvinder og mænd afvikles i perioden fra 16-hullers vinterbane åbner, til den lukker igen.
I vinterturneringen (16 huller) starter alle med sit officielle handicap. Der spilles efter de orange konverteringstabeller.
I vinterturneringen opereres med et særligt Seniorklub-handicap, der reguleres nedad med 0,5 p pr point over 32 p. Der reguleres ikke opad. Det regulerede HCP vil fremgå af startlisten.
Den enkelte spillers placering i den gennemgående vinterturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

Pointsystem og præmier

I de månedlige og gennemgående turneringer anvendes følgende pointfordeling:

Placering

Points

1

15

2

13

3

11

4

9

5

7

6

5

7

4

8

3

alle derefter

2

Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

I måneds- og gennemgående turneringer vil der være en præmie pr. 5 spillere på resultatlisten i hver række, dog mindst 1 og højest 3 præmier pr. række. – Dvs. 1-9 spillere i en række udløser 1 præmie, 10-14 spillere udløser 2 præmier, over 14 spillere udløser 3 præmier.

Ved gunstart vil der være præmier til de 2 bedste hold.

Bestyrelsen kan herudover uddele præmier for særlig indsats, enkeltstående konkurrencer mv.

Der skal være mindst to tællende runder i en måned til at udløse præmier i månedsturneringerne. Der tilstræbes præmieuddeling 1. torsdag i hver måned efter gunstarten. Det kan dog rykkes ved helligdage og andre aflysninger, samt hvis der ikke er 2 tællende runder i den foregående måned. Hvis der er færre, lægges måneden sammen med den efterfølgende måned.

Derudover registreres eclectic-scoren for kvinder og mænd. I eclectic-scoren registreres løbende spillerens bedste score pr. hul i løbet af sæsonen (kun de individuelle runder). Registreringen er udelukkende til eget brug.