Seniorklubbens torsdagsturneringer

Kræver medlemskab af Seniorklubben

Gælder fra 1. maj 2019

Tilmelding

Seniorklubben spiller hver torsdag året rundt.
Tilmelding skal ske senest søndagen før kl. 18:00.
Startlister udsendes senest onsdag kl.15:00.
Holdene til hver torsdag oprettes i Golfbox, og første hold skal være klar på 1. tee kl. 7:40, 8:00, 8:30 eller 9.00 – afhængig af årstiden.
I sommerturneringen udskriver matchlederen scorekort, som ligger klar ved start.
I vinterturneringen skal medlemmet selv udskrive scorekort.
Der skal ikke logges ind i Golfbox.
Resultatlister og Order of Merit (OoM) (gennemgående turneringer) bliver opdateret i Golfbox efter runden.

Rækker

I sommerturneringen sker opdelingen i A og B på grundlag af de tilmeldte spillere i første turnering i måneden, med lige mange spillere i A og B. Spillerne bliver i samme række hele måneden, uanset evt. ændringer i handicap. Den følgende måned foretages ny opdeling med lige mange spillere i A og B – igen på grundlag af de tilmeldte spillere i første turnering i måneden,
Derudover afvikles en gennemgående sommerturnering i en dame- og en herrerække.

Vinterturneringen afvikles i en dame- og en herre-række, der afsluttes hver måned.
Derudover afvikles én gennemgående turnering.

Hcp-max i Seniorklubben

I Seniorklubben spilles med max. HCP 40.
Spillere med højere handicap spiller i handicap 40

Buggy

Har du brug for buggy: Ved tilmeldingen til Seniorklubbens turnering skal du anføre i tekstfelt, at du bestiller buggy og skal ud mellem kl. 9-10 (ved gunstart kl. 8.00). – Samtidig fortæller du i en mail til sekretariatet, at du gerne vil bestille buggy mellem 9-10 den pågældende torsdag (ved gunstart kl. 8.00).
OBS! Det er vigtigt, at du først tilmelder dig Seniorklubbens turnering og bestiller buggy, når du ved med sikkerhed, at du vil spille den torsdag.

Gunstart

Én torsdag i de fleste måneder er der gunstart (se turneringsplanen på hjemmesiden),
hvor der vil være præmieuddeling, både til dem der scorer bedst på selve dagen, samt
til den foregående måneds Order of Merit.
Holdene sættes af Seniorklubben, og holdene skal være klar på deres tee kl. 7:40, 8.00, 8.30 eller 9.00 – afhængig af årstiden.
Gunstart afvikles som holdspil med varierende spilleform.

Sommerturneringen (maj-okt.)

Seniorklubben_sommerturnering19

Der uddeles pokaler til vinderne af den gennemgående turnering i Dame- og Herrerækken. Der afvikles ca. 20 sommerturneringer årligt, afhængig af hvornår Hjortespring Golfklub afholder åbningsturnering, samt hvornår periodens helligdage falder. Den enkelte spillers placering i den gennemgående sommerturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 reduceres ved aflysninger til 2/3-dele (oprundet) af de mulige turneringsrunder.

Vinterturneringen (nov.-apr.)

I vinterturneringen (primært vinterbane 16 huller) starter alle med sit sommerhandicap. Der spilles efter den orange konverteringstabel. Matchlederen foretager regulering nedad med 0,5 p pr point over 32 p. Der reguleres ikke opad. Liste over regulerede HCP vil foreligge ved hver start. Den enkelte spillers placering i den gennemgående vinterturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 reduceres ved aflysninger til 2/3-dele (oprundet) af de mulige turneringsrunder.

Pointsystem og præmier

I de månedlige og gennemgående turneringer anvendes følgende pointfordeling:

1: 15 point – 2: 13 point – 3: 11 point – 4: 9 point – 5: 7 point – 6: 5 point – 7: 4 point – 8: 3 point
– alle derefter: 2 point.

Ved lige resultater er det spilleren med lavest HCP der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

I måneds- og gennemgående turneringer vil der være en præmie pr. 5 spillere på resultatlisten i hver række, dog mindst 1 og højest 3 præmier pr. række. – Dvs. 1-9 spillere i en række udløser 1 præmie, 10-14 spillere udløser 2 præmier, over 14 spillere udløser 3 præmier.

Ved gunstart vil der være præmier til de 2 bedste hold.

Bestyrelsen kan herudover uddele præmier for særlig indsats, enkeltstående konkurrencer mv.

Gældende fra 1. maj 2019

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben

.

Skriv en mail indeholdende navn, DGU-nummer, HCP, mobil og mail til formand Mogens Bjerre

Efter bekræftelse fra formanden:
Indbetal 250 kr. til kasserer Torsten Pedersen på konto 9570 12719760 – Skriv navn og DGU-nr.