Seniorklubbens torsdagsturneringer

Kræver medlemskab af Seniorklubben

Gælder fra 5. nov. 2021

Tilmelding

Seniorklubben spiller hver torsdag året rundt.
Tilmelding skal ske senest søndagen før kl. 18.00.
Hvis man tilmelder sig så sent, at der ved tilmeldingsfristens udløb er 60 tidligere tilmeldte, får man starttid i tidsrummet kl. 12.04 – 12.29.

Når der spilles med mulighed for at vælge teested, kan spillerne frit vælge hvilket teested, de vil spille fra. Hvis intet vælges, spiller kvinderne fra tee 45 og mændene fra tee 51.

Holdene til hver torsdag oprettes i Golfbox, og startlister udsendes senest onsdag kl. 15.00.

Ved løbende starter skal første hold være klar til at slå ud fra tee 1 kl. 7.40, dog tidligst første starttid efter solopgang. Ved gunstart skal alle hold skal være klar til at slå ud kl. 8.00, dog tidligst første starttid efter solopgang.

Når det er muligt, anvendes spillerscoreindtastning.
Hvis det ikke er muligt, udskriver turneringslederen scorekort, når der spilles på sommerbane.
Når der spilles på vinterbanen, udfylder spillerne selv scorekort. – Der skal ikke logges ind i Golfbox.
Når der spilles vinterbane, ligger der en liste med de aktuelle Seniorklub-handicap klar i klubben, så spillerne kan spille til det rigtige handicap, efter den orange tabel.
Resultatlister og Order of Merit (OoM) (gennemgående turneringer) bliver opdateret i Golfbox efter runden.

Gunstart

Én torsdag i de fleste måneder er der gunstart (se turneringsplanen på hjemmesiden), hvor der vil være præmieuddeling, både til dem, der scorer bedst på selve dagen, samt til den foregående periodes Order of Merit.

Holdene sættes af Seniorklubben.

Gunstart afvikles som holdspil med varierende spilleform.

Holdsammensætning

Par/ægtepar spiller ikke i samme bold, men ved løbende start spiller de i nærheden af hinanden – så vidt det er muligt med højst 2 bolde imellem.

Ca. hver anden runde, vil der – så vidt det er muligt – blive taget hensyn til ønske om tidlig eller sen starttid. Tidlig starttid betyder start i første halvdel af de tilmeldte i første blok, og sen starttid betyder start i sidste halvdel af de tilmeldte i første blok.

Holdene sammensættes tilfældigt af Golfbox – modificeret efter ovenstående hensyn.

Når du tilmelder dig Seniorklubbens turnering, bliver du mødt af et spørgsmål om, hvem du vil starte i nærheden af, da det kan være svært at huske, hvem der er sammen med hvem, og hvem der kører med hvem.

Hcp i Seniorklubben

I Seniorklubben spilles med max. HCP 40.
Spillere med højere handicap er velkommen til at deltage, men de spiller i handicap 40.

I perioden fra 1. november til der spilles vinterbane, samt i perioden fra vinterbanen lukker og til 30. april spilles den bane, der er til rådighed. I denne periode spilles der med officielt handicap – og kun med officiel handicapregulering. SPH beregnes efter de hvide tabeller.

Buggy

Har du brug for buggy: Når du tilmelder dig Seniorklubbens turnering, bliver du mødt af et spørgsmål om, hvilken tid du bestiller buggy til. Der kan kun svares med et klokkeslæt. Samtidig fortæller du i en mail til sekretariatet, at du gerne vil bestille buggy kl. XX den pågældende torsdag (ved gunstart kl. 8.00, eller første starttid efter solopgang).
OBS! Det er vigtigt, at du først tilmelder dig Seniorklubbens turnering og bestiller buggy, når du med rimelig sikkerhed ved, at du vil spille den torsdag.

Rækker

Sommerturneringen afvikles i en gennemgående dame- og herrerække.

Derudover afvikles i sommerturneringen en månedsturnering, der er opdelt i A, B og C på grundlag af alle Seniorklubbens medlemmers DGU-hcp den 1. i måneden med ca. lige mange spillere i rækkerne. Grænserne justeres den 1. i hver måned.
Spillerne bliver i samme række hele måneden – uanset evt. ændringer i handicap.

Vinterturneringen afvikles i en gennemgående dame- og herrerække.
Desuden afvikles en månedsturnering, der ligeledes er opdelt i dame- og herrerække.

Sommerturneringen (maj-okt.)

Den gennemgående sommerturnering for henholdsvis damer og herrer afvikles i perioden 1. maj til 31. okt.
I sommerturneringen spiller alle med sit officielle handicap. Der spilles efter de hvide konverteringstabeller.

Der uddeles pokaler til vinderne af den gennemgående turnering i dame- og herrerækken. Der afvikles ca. 20 sommerturneringer årligt afhængig af periodens helligdage.

Den enkelte spillers placering i den gennemgående sommerturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

Vinterturneringen

Den gennemgående vinterturnering for henholdsvis damer og herrer afvikles i perioden fra 16-hullers vinterbane åbner, til den lukker igen.
I vinterturneringen (16 huller) starter alle med sit officielle handicap. Der spilles efter de orange konverteringstabeller.

I vinterturneringen opereres med et særligt Seniorklub-handicap, der reguleres nedad med 0,5 pr. point over 32 point. Der reguleres ikke opad. Det regulerede HCP vil fremgå af startlisten.
Den enkelte spillers placering i den gennemgående vinterturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

I perioden fra 1. nov. til vinterbane åbnes – samt i perioden fra vinterbanen lukkes til 1. maj – spilles den bane, der er til rådighed. Der spilles med det officielle handicap.

Resultaterne af de individuelle runder i de perioder tæller med til månedsresultaterne (damer og herrer), men de tæller ikke med til den gennemgående vinterturnering.

Pointsystem og præmier

I de månedlige og gennemgående turneringer anvendes følgende pointfordeling:

Placering

Points

1

15

2

13

3

11

4

9

5

7

6

5

7

4

8

3

alle derefter

2

Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

I måneds- og gennemgående turneringer vil der være en præmie pr. 5 spillere på resultatlisten i hver række, dog mindst 1 og højest 3 præmier pr. række. – Dvs. 1-9 spillere i en række udløser 1 præmie, 10-14 spillere udløser 2 præmier, over 14 spillere udløser 3 præmier.

Bestyrelsen kan herudover uddele præmier for særlig indsats, enkeltstående konkurrencer mv.

Der skal være mindst to tællende runder i en måned til at udløse præmier i månedsturneringerne. Der tilstræbes præmieuddeling 1. torsdag i hver måned efter gunstarten. Det kan dog rykkes ved helligdage og andre aflysninger, samt hvis der ikke er 2 tællende runder i den foregående måned. Hvis der er færre, lægges måneden sammen med den efterfølgende måned.

Derudover registreres eclectic-scoren for kvinder og mænd. I eclectic-scoren registreres løbende spillerens bedste score pr. hul i løbet af sæsonen (kun de individuelle runder). Registreringen er udelukkende til eget brug.

Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

I måneds- og gennemgående turneringer vil der være en præmie pr. 5 spillere på resultatlisten i hver række, dog mindst 1 og højest 3 præmier pr. række. – Dvs. 1-9 spillere i en række udløser 1 præmie, 10-14 spillere udløser 2 præmier, over 14 spillere udløser 3 præmier.

Bestyrelsen kan herudover uddele præmier for særlig indsats, enkeltstående konkurrencer mv.

Der skal være mindst to tællende runder i en måned til at udløse præmier i månedsturneringerne. Der tilstræbes præmieuddeling 1. torsdag i hver måned efter gunstarten. Det kan dog rykkes ved helligdage og andre aflysninger, samt hvis der ikke er 2 tællende runder i den foregående måned. Hvis der er færre, lægges måneden sammen med den efterfølgende måned.

Derudover registreres eclectic-scoren for kvinder og mænd. I eclectic-scoren registreres løbende spillerens bedste score pr. hul i løbet af sæsonen (kun de individuelle runder). Registreringen er udelukkende til eget brug.

Vinter-særregler i Seniorklubben

Når Seniorklubben spiller på vinterbanen, spilles der efter nedenstående specielle vinter-regler, for at gøre spillet så retfærdigt som muligt, og reglerne er ens for alle spillere på dagen.

 1. Når der er sne på banen, kan måtten lægges direkte oven på sneen eller sneen kan børstes væk og måtten lægges på græsset.
 2. Hvis man ikke kan finde sin bold pga. af sne, kan der i det generelle område droppes en ny bold uden straf, på det sted (ca.), hvor bolden har slået ned.
 3. I bunkers må der med 1 strafslag lægges op på måtte nærmeste vej ud, 1 køllelængde fra bunkerens kant, ikke nærmere flaget. Ellers kan bolden spilles som den ligger, eller droppes i frit sand i bunkeren, uden straf.
  Hvis bolden ikke kan findes fordi den er forsvundet i en snedrive i bunkeren, kan der gøres det samme med en ny bold, uden yderligere straf.
 4. I strafområder (tidl. vandhazarder) gælder de almindelige regler.
  v.s. bolden spilles som den ligger, eller droppes ud efter de gældende dropperegler, med 1 strafslag.
  Når bolden så er ude af strafområdet, lægges den op på måtten, efter reglerne om oplæg i det generelle område.
 5. Hvis der ikke er ryddet sne på en green, er bolden givet når den er indenfor én putterlængde fra hullet (putterhovedet lægges ned i hullet – alm. putter, ikke lang putter), med tillæg af ét slag.
  Det vil sige at hvis spilleren har brugt f.eks. 5 slag til at få bolden indenfor en afstand fra hullet på mindre end én putterlængde, har spilleren scoret en 6-er på hullet.
  Når green er ryddet, spilles der almindeligt, og bolden skal i hul.

I øvrigt gælder at der spilles, hvis banen er åben. Dog kan vejrforholdene være så umulige, at en runde ikke er tællende.

Beslutning om runden er tællende før runden påbegyndes, træffes suverænt af turneringslederen, eller af en anden repræsentant fra bestyrelsen, men gerne med råd og input fra de fremmødte.
Det kan så medføre, at nogen har kørt turen uden at komme til at spille. De får så ”kun” glæde af det sociale samvær.

Hvis man forsøger at spille, skal turneringslederen, eller en anden repræsentant fra bestyrelsen, spille i første bold, og skal senest på hul 3 træffe beslutning om runden er tællende.