Afvikling af Seniorklubbens sommerturnering 2020
(30. apr. – 29.okt. 2020)

Corona-forholdsregler

Klubben har vedtaget følgende særlige overvejelser i forbindelse med turneringer:

 1. Deltagerne skal ankomme til golfbanen umiddelbart før deres Tee-tid og køre hjem umiddelbart efter den færdiggjorte runde. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted
 2. Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling skal foregå online
 3. Registrering af scores skal foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen
 4. Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere, hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning – det er det link der kommer fra Golfbox med starttiden
  2. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
 5. Turneringer skal afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres
 6. Det er ikke muligt at bruge driving rangen, puttinggreenen eller indspilsområdet i forbindelse med turneringer. Overtrædelse heraf medfører diskvalifikation fra turneringen.

Seniorklubben

I Seniorklubben vil vi naturligvis overholde klubbens retningslinjer, så husk så lige:

 • Du ankommer til golfklubben umiddelbart før starttid
 • Spillere i samme bold skal holde indbyrdes afstand på mindst 2 m (gerne mere)
 • Det er ikke tilladt at lukke igennem eller på anden vis nærme sig forangående eller bagvedgående spillere
 • Flag og hulkopper må ikke berøres med hænderne
 • Du går hjem umiddelbart efter runden
 • Hvis seniorklubbens medlemmer ikke overholder klubbens retningslinjer, er vi som turneringsledelse forpligtet til straks at lukke turneringen, og evt. også den løbende turnering.
  Klubbens sekretariat er berettiget til det samme.

Score

Sådan gør du

Senest onsdag (sædvanligvis tidligere), modtager du din starttid fra Golfbox til Seniorklubbens turnering om torsdagen.

I mailen fra Golfbox er der et link, som fører dig hen til en side, hvor du kan indtaste dagens score.
Hvis du har en smart-phone, kan du gå på internettet på banen, indtaste linket og indtaste resultatet løbende.
Du kan også indtaste dit resultat, når du kommer hjem. Der vil du kunne tilgå indtastningssiden direkte fra linket i mailen fra Golfbox.

Det er nok, at én spiller i gruppen taster ind for alle spillerne i gruppen. – Vi vil foreslå at det er laveste handicap i gruppen der taster, men I kan selvfølgelig aftale en anden. De andre spillere i gruppen fører så et pap-scorekort (der ligger scorekort i starterhuset), og det indtastede stemmes af for hvert hul, og når runden er slut.
Vedkommende, der taster løbende, skal logge ind med det link han/hun har modtaget, og når runden er færdig, bare logge ud igen. Der skal ikke trykkes ”send” eller noget andet; scoren er registreret direkte i turneringen.
Hvis ingen kan taste, og du ikke kan taste, når du kommer hjem, kan du tage et billede af dit scorekort, og sende det til nim@nypost.dk.
Da vi ikke kan holde kontrol med hvem, der evt. måtte blive forhindret i at møde op, uden at kunne melde afbud, registreres du som ”No Show”, hvis dit resultat ikke er indtastet torsdag.

Vi er alle begyndere i at anvende ”Spiller-scoreindtastning”, så bær over med os, hvis der sker fejl.
Lad os i fællesskab (hver for sig) få det til at virke bedst muligt.
Vi er glade for at vi kan sætte i gang i Seniorklubben, og vi glæder os til at se jer – omend vi ikke kan samles og socialisere som tidligere.
Det er skønt, at vi kan komme ud i det fri – utroligt velorganiseret med 8-9 minutter imellem hver gruppe, og ikke i større forsamlinger end en 3-bold.
Vi håber, at I vil nyde spillet, og vi glæder os til at se resultaterne – og ikke mindst om vi i turneringsledelsen får styr på alle scorekort.

God fornøjelse.

Seniorklubben_sommerturnering19