Seniordivisions- /Regionsgolf 2019

Så er der åbent for tilmelding til Seniordivisions- /Regionsgolf 2019.
(Tilmelding sker i turneringen ”Seniordivisions- /regionsgolf 2019”. Turneringen står i sæson 2018 med startdato 31.12.2018.)
De væsentligste ændringer i divisionsgolf er at der ikke længere er oprykning fra senior, veteran og superveteran til divisionerne. Derimod er der oprettet kvalifikationsrækker under DGU, med fri tilmelding.
De væsentligste ændringer i regionsgolf er at senior, veteran og superveteran nu er underopdelt efter handicap, svarende til ABCD-rækkerne, dog at der i Senior A, Veteran A og Superveteran A ikke er noget minimumhandicap. Handicapopdelingen betyder at der ikke længere er op- og nedrykning mellem rækkerne. Derudover er der ikke længere begrænsning i brug af spillere på flere hold, undtagen hold i samme række. Hos os betyder det at det vil blive væsentligt lettere at finde reserver.
Hvilke rækker vi tilmelder hold i, afhænger af hvilke spillere der melder sig.

Tilmeldingsperioden slutter 31.12.2018. Spillere der ikke har meldt sig senest den 31.12.2018, vil kun i helt ekstraordinære tilfælde kunne komme i betragtning til et hold.
For de spillere der svarer ja til at være holdkaptajn, vil der blive afholdt planlægningsmøde i marts 2019.

Med venlig hilsen
Niels Markussen
Regionsgolfkoordinator