Klubbens ordinære generalforsamling blev afviklet i Herlev TeaterBio mandag 29. juni. Det skete med et behersket fremmøde på 51 registrerede stemmeberettigede medlemmer.
Her er et kort resumé af forløbet. (Det officielle referat kommer senere).

Generalforsamlingen valgte Steffen Glaas som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, omend afholdelse pga. Corona-situationen først skete, da det var blevet tilladt.
Formanden Christian Holm aflagde beretningen, som blev godkendt ved applaus.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Budgettet med uændret kontingent blev godkendt uden bemærkninger. Ingen indkomne forslag.
Christian Holm afgik efter 8 år som formand. Ny formand blev Ole Steen Andersen.
Thomas Ljungberg, Gon Brorson Prag og Hans-Jørgen Sonnenborg blev genvalgt til bestyrelsen.
Revisor Søren Thorbjørnsen blev genvalgt. Revisorsuppleant Johnny Karleby blev genvalgt.
Under punkt eventuelt takkede næstformanden Sus Nielsen Christian Holm for hans mangeårige virke i klubben og Christian Holm blev hyldet af forsamlingen.
Herefter sluttede generalforsamlingen.


Afgående formand Christian Holm (med blomster) og nyvalgt formand Ole Steen Andersen

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *