Retningslinjer for Regionsgolf

Deltagelse er frivillig og u-honoreret breddeidræt, hvor spillerne for egen regning repræsenterer klubben.

Spillerne skal for at kunne komme i betragtning til holdene selv melde sin interesse ved tilmelding i Golfbox / Seniordivisions-/regionsgolf 20xx. I henhold til turneringsbetingelserne kan kun amatørspillere, der er fyldt 21 år inden udgangen af turneringsåret, med fuldt medlemskab og med EGA-handicap, deltage.

Turneringsform og rækker

 • Turneringen afvikles som hulspil med 2-3 kampe på hjemmebane og 2-3 kampe på udebane.
 • Der spilles i A, B, C og D rækker opdelt efter alder.
 • A rækkerne må ikke have handicap under 4,5 (ingen handicapbegrænsning for Senior, Veteran og Superveteran)  B rækkerne må ikke have handicap under 11,5
 • C rækkerne må ikke have handicap under 18,5
 • D rækkerne må ikke have handicap under 26,5

Seniorrækkerne er for spillere der er fyldt 50 år inden udgangen af turneringsåret.

Veteranrækkerne er for spillere, der er fyldt 60 år inden udgangen af turneringsåret.

SuperVeteranrækkerne er for spillere, der er fyldt 70 år inden udgangen af turneringsåret.

Udtagelse

Når tilmeldingen er afsluttet udtager Seniordivisions- /regionsgolfudvalget spillerne til de forskellige regionshold. Holdene udtages primært på grundlag af handicap. Hvis en spiller ved tilmelding angiver at ville spille i en anden gruppe end den, hvor spilleren automatisk hører til efter alder og handicap, vil dette blive imødekommet i det omfang, det er muligt.  Der udtages 5 herrer og 3 damer til hvert hold, og ingen spiller udtages til mere end ét hold. Når man er udtaget til et hold, får man også spilletid. Spillere, der ikke udtages til et hold i første omgang, vil blive tilbudt plads som reserve i tilfælde af forfald på alle hold, hvor spilleren er spilleberettiget. Det er muligt at afprøve formen med en udtagelseskamp mellem 2 spillere. Man kan også afprøve 2 foursomes mod hinanden.

Afvikling

Regionsgolf afvikles på 4-6 dage, ABCD- og Senior- og Veteranrækkerne typisk på hverdagsaftener eller weekends og SuperVeteranrækkerne typisk hverdagsformiddage.

Vinderne af rækkerne deltager efter sommerferien i slutspil på neutral bane. I nogle rækker spiller vinderne af ØST-finalerne landsfinaler i september.
I landsfinalerne spilles uden handicapintervaller i Senior-, Veteran og Superveteranrækkerne. D.v.s. at et hold i de rækker – i tilfælde af afbud fra én elle flere af de spillere der har kvalificeret holdet til landsfinalen – kan benytte reserver der ikke opfylder handicapbetingelsen.
Hvis et hold, der har kvalificeret sig til landsfinalen undlader at stille op, kan klubben ikke stille hold i den pågældende række det efterfølgende år.

I en regionsholdkamp spilles 3 herresingler, 1 damesingle og 1 mix foursome.  Den primære turnering består af 4-6 kampe.  Det er kaptajnens opgave at sætte hold til kampene. I de 2-4 første kampe skal spillerne rotere.  I puljer med 4 kampe, har alle udtagne spillere ret til at spille med i mindst 1 af de 2 første kampe. I puljer med 6 kampe, har alle udtagne spillere ret til at spille med i et antal af de 4 første kampe, damerne 2 kampe og herrerne 3 kampe.  Til de sidste kampe, herunder slutspillene, kan kaptajnen vælge at stille det efter hans/hendes vurdering stærkeste hold blandt alle spillere, der har deltaget på holdet inkl. evt. reserver.

Økonomi

Ved deltagelse i regions- og landsfinaler betaler klubben:

 • Kørselsgodtgørelse for maks. 3 biler for kørsel udover 200 km. (100 km. hver vej) med statens takster (den lave takst). Der ydes ikke kørselsgodtgørelse for kørsel til prøvespil.
 • Udgifter til færge eller bro for maks. 3 biler efter regning (husk kvittering eller dokumentation for brobizz).
 • Greenfee ved prøvespil.
 • Når overnatning er nødvendigt (indkvartering anses for nødvendig hvis turneringen afvikles mere end 100 km. fra Hjortespring Golfklub):
  • Fortæringsudgifter med maks. kr. 100 kr. pr. dag pr. spiller.
  • Tilskud til indkvartering efter regning dog max kr. 300 pr. overnatning pr. spiller.

Endelig modtager hver spiller i landsfinalen 1 stk. HJGK-poloshirt, så holdet kan fremstå ensartet.

Det enkelte holds holdkaptajn afleverer fælles bilag/opgørelser til godtgørelse for alle holdets refunderbare udgifter.

Yderligere oplysninger, rækkeinddelinger, resultater mv. kan ses på Regionsgolfs hjemmeside.