Klubben har nedsat et forpagterudvalg bestående af Sus Nielsen & Lars Werge fra bestyrelsen samt Bettina Raae fra Cafeens brugerråd sammen med sekretariatschef Jens Åge Dalby.
Udvalget har besluttet annonceringen af en ny forpagter. Annonceringen vil blive bragt i lokalaviserne og på Facebook. Se annoncen her!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *