Simulatorgolf er en ny mulighed
Som medlem af Hjortespring Golfklub har du nu en ny mulighed for at holde din golf vedlige i vinterhalvåret…
Klubben har installeret en Trackman golfsimulator i det indendørs træningscenter på Klausdalsbrovej.

Retningslinjerne for brugen er:
Brug af simulatoren er forbeholdt klubbens medlemmer.
Reservation og betaling for benyttelsen sker via golfbox
Spilleren der bestiller tiden skal selv deltage.
Der kan max deltage 4 spillere.
Benyttelse af simulatoren kræver tidsbestilling. Vælg “banen” Simulatorgolf. En evt. ledig simulator må ikke bruges uden tidsbestilling (og betaling).
Prisen pr. simulatortime udgør 100 kr.
En simulatortime skal afsluttes senest 5 minutter før næste time.
Et medlem kan have to åbne tider/timer i golfbox i en 10-dages periode. Tiderne kan være sammenhængende eller adskilte.
Som udgangspunkt er alle tider tirsdage og onsdage efter nytår forbeholdt trænerne.
Simulatoren kan bruges mellem kl. 6.00 og 22.00. Simulatoren skal forlades senest 22.30.

Sådan bruger du simulatoren

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *