Dansk Golfunion har i går udsendt information om, at anbefalingen fortsat er, at klubhuse, cafeer, træningsfaciliteter og almindeligt spil på banen fortsat bør forblive lukket. Som noget nyt har DGU dog anbefalet, at der kan spilles private runder i to-bolde.

Bestyrelsen har derfor drøftet situationen og har besluttet, at der fra og med torsdag 2. april kl. 8.00 gives mulighed for, at medlemmerne kan spille private runder i to-bolde under nogle fastsatte restriktioner som fremgår af  Retningslinjer for spil på Hjortespring Golfklubs baner.

Tidsbestillingen sker på henholdsvis Hjortespring Særbane og Marbæk Særbane. Der er åbnet for tidsbestillingen til disse baner og samtidig er alle tidsbestillinger på øvrige baner slettede.

Bemærk at spil på Hjortespringbanen er forbeholdt fuldtidsmedlemmer (og hverdagsmedlemmer i hverdagene), da betalingsstanderen ikke kan benyttes pga. risikoen for Corona-smitte.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmer vil indrette sig efter de nye forhold og respektere anvisningerne. Evt. overtrædelse vil kunne medføre karantæne i kortere eller længere tid.

Venlig hilsen

Christian Holm
Formand

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *