hul10-2-smal.jpg

Medlemskab – Kontingentsatser 2022

Hjortespringbanen (18-hullers)

Der er p.t. lukket for tilgang af fuldtidsmedlemmer over 24 år til Hjortespringbanen.
Der forventes ledige pladser pr. 1. juli 2022. Kontakt sekretariatet for at komme på venteliste.

Medlemskategori
Hjortespringbanen
 Indskud   Kontingent (årligt)
 Voksen (24+ år) 7.500 kr. + 7.250 kr.
 Voksen, begrænset indskud 2.500 kr. 7.975 kr.
 Voksen, uden indskud 0 kr. 8.700 kr.
 Ungdom (19 – 24 år)    2.500 kr. * 4.200 kr.
 Ungdom, uden indskud 0 kr. 5.000 kr.
 Junior (15 – 18 år) 2.500 kr. * 2.100 kr.
 Junior, uden indskud 0 kr. 2.525 kr.
 Barn (6-14 år) 0 kr. ** 2.100 kr.
Årsbetaling
 Venteliste/registrering 250 kr.

+ Indskud kan betales enten på én gang eller med 6 halvårlige beløb á 1.500 kr. (opkræves sammen med kontingentopkrævning).
Ved overflytning fra Marbækmedlem til fuldtidsmedlem betales forskelsindskud. Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratistræning. Det er muligt, at deltage fire gange om sommeren og to gange om vinteren.

* Der skal betales yderligere 5.000 kr. i indskud ved fyldt 25 år ved fuldt indskud.
** Der skal betales 5.000 kr. i indskud ved fyldt 25 år ved fuldt indskud.

Bemærk, indskud tilbagebetales ikke. Kontingentet opkræves 2 gange årligt (juni og december).

Marbækbanen (9-hullers)

Medlemskategori
Marbæk, med indskud
 Indskud   Kontingent (årligt)
 Voksen (24+ år) 2.500 kr. 4.150 kr.
 Ungdom (19 – 24 år)    2.500 kr. 2.500 kr.
 Junior (15-18 år) 2.500 kr. 1.250 kr.
 Barn (6-14 år) Se nedenfor

Medlemskategori
Marbæk, uden indskud
 Indskud   Kontingent (årligt)
 Voksen (24+ år) 0 kr. 5.050 kr.
 Ungdom (19 – 24 år)    0 kr. 3.000 kr.
 Junior (15-18 år) 0 kr. 1.500 kr.
 Barn (6-14 år) 0 kr. 1.250 kr.

Medlemskategori
Marbæk Maxi
 Indskud   Kontingent (årligt)
 Marbæk Maxi, med indskud 2.500 kr. 5.200 kr.
 Marbæk Maxi, uden indskud 0 kr. 6.200 kr.

Marbæk Maxi
Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og 6 gratis runder pr. år på Hjortespringbanen (når de spillemæssige forudsætninger foreligger) og ½ greenfee herefter ved spil på Hjortespringbanen, dog minimum 200 kr. på hverdage og 300 kr. i weekend og på helligdage.
Det er muligt, at give gæsterabat på begge baner.

Medlemskategori
Mini
 Registreringsgebyr    Kontingent (årligt) 
 Mini-medlemskab 1.000 kr. 1.050 kr.


Minimedlemskab
Greenfeemedlemskab med DGU-kort (flex) og fuld betaling ved spil af banerne.
Kun adgang til driving range på Hjortespring mod særskilt betaling.
Adgang til driving rangen i sæsonen koster 800 kr.
Ingen adgang til at give eller modtage gæsterabat.
Kontingentet er 1000 kr.
For nye medlemmer opkræves endvidere et registreringsgebyr på 1000 kr.

Ændring af medlemskab

For begge baner og alle typer af medlemskaber gælder, at der betales et gebyr på 200 kr. ved skift af medlemskategori, bortset fra automatikskifte for juniorer og ungseniorer.

Evt. overgang til passivt medlemskab (ingen spillerettigheder, intet DGU-kort, bagmærke skal afleveres og evt. lejet bagskab skal frigøres) koster 538 kr. i årligt kontingent plus et gebyr på 200 kr.

Bagskab

Priser for bagskab:

Lille 300 kr. halvårligt
Stort 450 kr. halvårligt

Opkræves sammen med kontingentet

 

Begyndere

Alle, som ikke har et DGU registreret handicap, starter på Marbækbanen.
Det er klubbens trænere, der forestår undervisning af nybegyndere inkl. gennemgang af regler og etikette samt lektioner i selve golfspillet.

Deltagelse i begynderundervisningen inkl. boldkort til driving-rangen på
Hjortespringbanen koster 1.495 kr. Evt. individuelle lektioner derudover aftales og afregnes særskilt.

Der bliver arrangeret særlige golfrunder på Marbækbanen for nybegyndere efter holdundervisningen.
Alt spil for begyndere foregår på Marbækbanen – al træning foregår på Hjortespringbanen.

Indslusningsspillere

Spillere som har et DGU registreret handicap på maks. 50, kan starte på Hjortespringbanen eller på Marbækbanen.

Uanset hvad du gerne vil – udfyld indmeldelsesblanketten og send den til sekretariatet –
gerne på email til post@hjgk.dk. Så er du i gang, og så hører du fra os.