Banepleje – Marbækbanen

Pasning og løbende forbedring af en golfbane kræver meget arbejde af en stor stab af greenkeepere. Selvom arbejdet startes meget tidligt hver dag, er det også nødvendigt at der arbejdes, samtidigt med at der er spillere på banen.

Dette skaber sjældent alvorlige problemer, når blot alle husker på reglerne:
Greenkeeperne har fortrinsret, og det er forbudt at slå slag, der kan komme i nærheden af keeperne, med mindre de selv har vinket frem.
Til gengæld kan spillerne regne med, at keeperne viser størst muligt hensyn til dem for at få spillet til at glide under arbejdet.

Forgreens samt haven ved klubhuset klippes

Måtter fejes og gummi tees kontrolleres

Klipning af fairways og driving range

Affaldskurve tømmes og boldvaskere kontrolleres

Green klipning

Bunker rivning

Hul flytning

Mandag

X

X

X

X

X

Tirsdag

X

X

X

X

Onsdag

X

X

X

X

Torsdag

X

X

Fredag

X

X

X

X

X

Lørdag

X

X

X

X

X

Søndag

X

X

X

X

Hver anden uge trimmes med buskrydder følgende steder:  Klubhusområde, DR, tee-steds sten, træer DR + fairways, omkring pæle, frøstængler på bunker kanter, ved bænke og affaldsspande, omkring boldvaskere, ved hegn og kæder.

Rough klippes hver tredje uge.

Udover disse faste vedligeholdelsesarbejder, udfører vi en hel del forbedringsarbejder, som alle er en del af den plejeplan, som baneudvalget har sammensat med henblik på løbende at forbedre banens kvalitet.

Både fairways og greens får jævnligt diverse behandlinger – se under plejeplanerne for Hjortespringbanen for at se hvordan og hvorfor.

Greenkeepere

kommer-snart
kommer-snart

Redigeret af Greenkeeperne