Bunkerrive

Lokalregler – Marbækbanen (9 huller)

1. Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Rødt strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringerne kan være pæle, plader eller afstribninger

Desuden markerer følgende Out of bounds:

a. Den bane-nære kant af stien langs venstre side af hul 7
b. Hegn bag hul 9

2. Hvis en bold er i strafområdet på hul 1, hul 4, hul 6 eller hul 9; herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
– Tage lempelse efter Regel 17.1 eller
– Som en ekstra mulighed droppe den originale bold eller en anden bold i de markerede droppezoner. Droppezonerne er et lempelsesområde efter Regel 14.3 [E-1.1]

3. Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. [F-17]

4. Efter spillernes valg kan gåseekskrementer behandles enten som:
En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1. [F-12]

5. Beskyttelse af unge træer
De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2). [E-10]

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER

Generel straf efter Regel 14.7a.

Etiketteregler

Læg tørv på plads.

Ret nedslagsmærker på greens.

Riv i bunkers efter dig.

Husk at vinke igennem og hold spilletempo.

Træk ikke din vogn over teested, green eller mellem green og bunker.

Anbring altid din vogn og bag, så du hurtigt kan komme videre til greenen eller til næste teested.

Ordensforskrifter

Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet.
Ved nedsat udsigt udvises ekstra forsigtighed.