Kontingentbetaling 2. halvår 2018

Opkrævningerne for 2. halvår 2018 er nu udsendt, og betalingen skal ske senest 4. juni for at være rettidig. Betalingen er fremrykket 1 måned, således som det blev forelagt på generalforsamlingen 19. marts 2018. Det sker primært for at styrke klubbens likviditet i slutningen af halvårene, hvor der traditionelt har været pres på likviditeten.

Kontingentet stiger for fuldtidsmedlemmer og hverdagsmedlemmer, øvrige medlemsgrupper reguleres ikke.

Kontingentstigningen pr. halvår er 125 kr. for fuldtidsmedlemmer med fuldt indskud, 138 kr. for fuldtidsmedlemmer med begrænset indskud og 150 kr. for medlemmer uden indskud. For hverdagsmedlemmer er stigningen 100 kr.

Venlig hilsen
Sekretariatet