Medlemskab 2017

 Begyndere

Alle som ikke har et DGU registreret handicap (begyndere), starter på Marbækbanen.

Det er klubbens trænere, der forestår undervisning af nybegyndere incl. gennemgang af regler og etik samt lektioner i selve golfspillet.

Deltagelse i begynderundervisningen incl. boldkort til driving-rangen på Hjortespringbanen koster 1.495 kr.
Evt. individuelle lektioner derudover aftales og afregnes særskilt.
Der bliver arrangeret særlige golfrunder på Marbækbanen for nybegyndere efter holdundervisningen.
Alt spil for begyndere, foregår på Marbækbanen – al træning foregår på Hjortespringbanen.

 Indslusningsspillere

Spillere som har et DGU registreret handicap på max. 50 (indslusningspillere), kan starte på Hjortespringbanen eller på Marbækbanen.

Kontingent og indskud 2017

Hjortespringbanen tilbydes kun medlemskategorien fuldt medlemskab.
Bestyrelsen beslutter på grundlag af antallet af udmeldte medlemmer med spilleret på Hjortespringbanen, hvor mange der kan optages her.
Der er pt. ikke aktuel venteliste, så optagelse kan ske umiddelbart.
For at være på venteliste til senere medlemskab skal der ske en registrering og betales et ventelistegebyr efterfølgende år. Registrering koster 250 kr. – Gebyret er 250 kr. årligt.
For begge baner og alle typer af medlemskaber gælder, at der betales et gebyr på 200 kr. ved skift af medlemskategori, bortset fra automatikskifte for juniorer og ungseniorer.
Kontingentet opkræves 2 gange årligt (juni og december).
Bemærk, indskud tilbagebetales ikke.
Betaling

Klubben opfordrer alle til at tilmelde betalingen til BS. –  Tilmelding her!
Bestyrelsen har besluttet, at betalinger der ikke håndteres via Betalingsservice, pålægges et gebyr på 115 kr.

Ved tilmelding via banken bruges følgende information:
PBS-nummeret er 03373258
DEB-gruppenummeret er 00001
Kundenummeret er medlemsnummeret uden 52-
Husk at tilmelde for hver enkelt betaling, uanset hvem i familien der rent faktisk betaler.

Bemærk, at ændring af medlemskategori – herunder udmeldelse – kan ske med to måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli. – Fristen er således henholdsvis 1. november og 1. maj.
Der betales et medlemsskiftegebyr på 200 kr. ved selvvalgt medlemsskifte.

Hjortespringbanen

1Senior Hjortespring

Kontingent 2018

Kr. 6.975

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 7.500 *

*  Indskud kan betales enten på én gang eller med 6 halvårlige beløb á 1.500 kr. (opkræves 1. april og 1. oktober).

Ved overflytning fra Marbækmedlem til fuldtidsmedlem betales forskelsindskud.

2Senior begrænset indskud

Kontingent 2017

Kr. 7.397

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 2.500

3Senior uden indskud

Kontingent 2017

Kr. 8.070

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 0

4Ungsenior (19-24 år)

Kontingent 2017

Kr. 4.035

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 3.500 *

*  Der skal betales yderligere 4.000 kr. i indskud ved fyldt 25 år.

5Ungsenior uden indskud

Kontingent 2017

Kr. 4.842

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 0

6Junior (15-18 år)

Kontingent 2017

Kr. 2.017

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 3.500 *

*  Der skal betales yderligere 4.000 kr. i indskud ved fyldt 25 år.

7Junior uden indskud (15-18 år)

Kontingent 2017

Kr. 2.421

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 0

8Junior (8-14 år)

Kontingent 2017

Kontingent

Kr. 2.017

Alle årskontingenter er inkl. frie bolde på driving range.
Der tilbydes gratis træning én gang ugentligt i sæsonen.

Indskud

Kr. 0

9Hverdagsmedlem

Kontingent 2017

Kr. 5.380

Kategorien Hverdagsmedlem nyoprettes ikke.

Eksisterende medlemmer kan fortsætte.

 

Marbækmedlemskab

1Marbækmedlemskab

Kontingent 2017

Kr. 4.035

Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og ingen greenfee-rabat ved spil på Hjortespringbanen, og kan ikke give gæsterabat på Hjortespring.
Kontingentet udgør 60 % af fuldtidskontingentet, som er 6.525 kr., dvs. kontingentet er 3.915 kr.

Indskud

Kr. 2.500

 

2Ungsenior (19-24 år)

Kontingent 2017

Kr. 2.421

Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og ingen greenfee-rabat ved spil på Hjortespringbanen, og kan ikke give gæsterabat på Hjortespring.
Kontingentet udgør 60 % af fuldtidskontingentet, som er 6.525 kr., dvs. kontingentet er 3.915 kr.

Indskud

Kr. 2.500

 

3Junior (15-18 år)

Kontingent 2017

Kr. 1.210

Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og ingen greenfee-rabat ved spil på Hjortespringbanen, og kan ikke give gæsterabat på Hjortespring.
Kontingentet udgør 60 % af fuldtidskontingentet, som er 6.525 kr., dvs. kontingentet er 3.915 kr.

Indskud

Kr. 2.500

 

4Junior (8-14 år)

Kontingent 2017

Kr. 1.210

Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og ingen greenfee-rabat ved spil på Hjortespringbanen, og kan ikke give gæsterabat på Hjortespring.
Kontingentet udgør 60 % af fuldtidskontingentet, som er 6.525 kr., dvs. kontingentet er 3.915 kr.

Indskud

Kr. 0

 

5Marbækmedlem-Maxi

Kontingent 2017

Kr. 5.035

 Med DGU-kort (flex), fuld spilleret på Marbækbanen, adgang til Marbækbanens og Hjortespringbanens træningsfaciliteter og 5 gratis runder pr. år på Hjortespringbanen (når de spillemæssige forudsætninger foreligger) og ½ greenfee herefter ved spil på Hjortespringbanen.
Gæsterabat mulighed på begge baner.
Kontingentet er 60 % af fuldtidskontingentet plus 1000 kr. i alt 5.035 kr.

Indskud

Kr. 2.500

 

Minimedlemskab

1Minimedlemskab

Kontingent 2017

Kr. 1.000

Greenfeemedlemskab med DGU-kort (flex) og fuld betaling ved spil af banerne.
Kun adgang til driving range på Hjortespring mod særskilt betaling.
Ingen adgang til at give eller modtage gæsterabat.
For nye medlemmer opkræves endvidere et registreringsgebyr på 1000 kr.
Adgang til drivingrangen i sæsonen koster 800 kr.

Indskud

Kr. 1.000

 

2Minimedlemskab

Kontingent 2017

Kr. 1.000

Greenfeemedlemskab med DGU-kort (flex) og fuld betaling ved spil af banerne.
Kun adgang til driving range på Hjortespring mod særskilt betaling.
Ingen adgang til at give eller modtage gæsterabat.
For nye medlemmer opkræves endvidere et registreringsgebyr på 1000 kr.
Adgang til drivingrangen i sæsonen koster 800 kr.

Indskud

Kr. 1.000

 

Passivt medlem

1Passivt medlem

Kontingent 2017

Kr. 538

  • Ingen spillerettigheder
  • Intet DGU-kort
  • Bagmærke skal afleveres
  • Evt. lejet bagskab skal frigøres

Gebyr

Kr. 200

Bagskabe mv

1Bagskabe mv

Bagskabe små

Kr. 600

Batterigebyr

Kr. 100

Bagskabe store

Kr. 900

Lille Elbuggy-gebyr

Kr. 1.000