Konklusionsreferat fra generalforsamlingen 19. marts

1.       Steffen Glaas blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

2.       Formanden Christian Holm aflagde den mundtlige beretning. Beretningen blev godkendt. Sidste års DM vindere (Ivan Dueholm, Amalie Leth-Nissen, U16 D og Veteran Elite )blev hyldet for indsatsen. Cecilie Finne-Ipsen blev hyldet for netop at have modtaget årets talentpris fra DGU på DGU’s repræsentantskabsmøde.

3.       Sekretariatschefen Jens Åge Dalby forelagde årsregnskabet for 2017. Årsregnskabet blev godkendt.

4.       Sekretariatschefen Jens Åge Dalby forelagde budgettet for 2018. Budgettet blev godkendt.

5.       Vedtægtsforslagene fra bestyrelsen dels om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til 7 og nul suppleanter og om maksimal sammenhængende funktionsperiode på 8 år i bestyrelsen blev godkendt uændret. Forslagene er herefter gældende, da de også blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017.

6.       Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7.       Christian Holm blev genvalgt for en (sidste) periode på to år.

8.       Birgit Meltinis afgik som bestyrelsesmedlem efter eget ønske. Thomas Ljungberg, Hans-Jørgen Sonnenborg og Gon Brorson Prag blev valgt til bestyrelsen for en periode på to år. Lars Werge blev valgt for et år.

9.       Søren Thorbjørnsen blev genvalgt som revisor. Johnny Karleby blev genvalgt som revisorsuppleant.

10.   Under punkt evt. takkede formanden Christian Holm for Birgit Meltinis indsats i bestyrelsen gennem de sidste tre år.

Det ordinære referat fra generalforsamlingen vil blive udarbejdet og offentliggjort snarest.