KLUBMESTERSKAB

Turneringsbetingelser for Klubmesterskab 2020

Turneringen spilles fredag, lørdag, søndag 28. – 30. august 2020.

Mesterskabet afvikles i én række betegnet A-rækken.
Derudover afvikles 5 aldersrækker: Junior, Mid-age, Senior, Veteran og Superveteran.
Alle rækker i en dame- og herrerække.

A-rækken afvikles over 3 x 18 huller.
Aldersrækkerne afvikles over 2 x 18 huller.

Der kan benyttes caddie dog ikke i Juniorrækkerne

Fredag fra kl. 12:30 spiller Veteran og Superveteran indledende runde over 18 huller.

Lørdag spiller A 2 x 18 huller. Junior, Mid-age og Senior spiller 1 x 18 huller. Første start kl. 07:30.

Søndag spiller alle, der har klaret cuttet, finalerunde over 1 x 18 huller. Første start kl. 08:00.

Turneringsformen er scratch slagspil.

Der spilles i grupper af 2, 3 eller 4 spillere.
Der kan ikke tages hensyn til evt. ønsker om tidlig eller sen start.

Maks. antal deltagere i de indledende runder fredag er 48.

Maks. antal deltagere i de indledende runder lørdag er 108.

Antal deltagere pr. række i de indledende runder fordeles i samme forhold som samlet antal tilmeldte pr. række.

Maks. antal deltagere i finalerunderne søndag er 84.

Finaledeltagere pr. række fordeles i samme forhold som deltagere pr. række, med højst 12, 9 eller mindst 6 deltagere pr. række. I rækker med kun 4 – 6 tilmeldte, deltager alle i finalerunden.

Da det endelige antal spillere pr. række først kendes, når tilmeldingsperioden er udløbet, kan det endelige antal spillere efter cut først beregnes, når tilmeldingsperioden er udløbet.

Gældende for alle rækker:

Minimum deltager-antal i en række er 4. Såfremt en række har færre end 4 tilmeldte vil rækken blive lagt sammen med en anden række således:

  • Junior og Mid-age lægges sammen med A
  • Senior lægges sammen med Mid-age
  • Veteran lægges sammen med Senior
  • SuperVeteran lægges sammen med Veteran

Medlemmer med laveste handicap ved tilmeldingsfristens udløb har fortrinsret. Hvis 2 medlemmer, der sidst i handicapcuttet har ens handicap, kan begge deltage, selv om maksimum deltager antal overskrides. Hvis der er 3 eller flere medlemmer, der sidst i handicapcuttet har ens handicap, trækker Turneringsledelsen lod blandt disse om, hvem der skal deltage.

For at deltage i turneringen, skal spilleren have EGA handicap. Det gælder i alle rækker.

Der oprettes følgende rækker:

  • SuperVeteran damer og herrer er medlemmer der er fyldt 70 år inden udgangen af året
  • Veteran damer og herrer er medlemmer der er fyldt 60 år inden udgangen af året
  • Senior damer og herrer er medlemmer der er fyldt 50 år inden udgangen af året
  • Mid-age damer og herrer er medlemmer der er fyldt 30 år inden udgangen af året
  • Junior damer og herrer er medlemmer der ikke er fyldt 19 år inden udgangen af året

A damer og herrer er medlemmer mellem 19 og 29 år, samt øvrige medlemmer der ønsker at spille i A rækkerne – skal krydses af ved tilmelding.

En spiller kan kun deltage i én række.

En spiller placeres default i sin aldersrække, men enhver spiller (også juniorer) kan i stedet vælge at stille op i A rækkerne. Hvis en spiller der aldersmæssigt ligger udenfor A rækken (d.v.s. Junior, Mid-age, Senior, Veteran eller SuperVeteran), ønsker at stille op i A rækken, skal dette krydses af ved tilmelding.
P.g.a. at stadigt flere er erhvervsaktive højt op i årene, kan det være et problem for spillere der aldersmæssigt hører til i Veteran og SuperVeteran at spille fredag. Derfor kan Veteran og SuperVeteran vælge i stedet at tilmelde sig i Senior. Det skal (som ved tilmelding til A rækkerne) krydses af ved tilmeldingen.

Der er adgang for aktive medlemmer som har Hjortespring Golfklub som hjemmeklub og som ikke deltager i en anden golfklubs klubmesterskab.

Der spilles efter R og A’s golfregler, samt gældende lokalregler. Mobiltelefoner må ikke bruges som telefon under runden, undtagen dog ved tilkaldelse af dommer. Hvis telefonen bruges som afstandsmåler, skal den være på lydløs.

Dame A spiller fra tee 48. Øvrige damer spiller fra tee 45.   Herre A spiller fra tee 54. Øvrige herrer spiller fra tee 51.

Præmieoverrækkelse:

Søndag efter A har spillet de sidste 18 huller (og evt. omspil), kåres klubmestrene, samt række-vinderne.

Klubmestrene er vinderne af A-rækkerne, med nedenstående undtagelse:

Hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding til at oprette en A-række (dame og/eller herre, efter evt. sammenlægninger), findes klubmesteren som den spiller med den laveste score, blandt samtlige spillere (dame og/eller herre), uanset i hvilken række spilleren er tilmeldt.

Ved lige resultat:
I tilfælde af to eller flere lige resultater på første plads i de respektive rækker afgøres placeringerne af Sudden Victory omspil umiddelbart efter sidste gruppe i rækken er færdigspillet. Hvis placeringerne ikke er afgjort efter 1. hul, fortsættes på næste hul for de spillere med den samme og laveste score, o.s.v. indtil afgørelsen falder. Fra 1. omspilshul og fremefter går kun de spillere videre som har den laveste score, øvrige spilleres placeringer afgøres efter nedenstående retningslinier. Alle Sudden Victory huller spilles efter slagspils turneringsbetingelser. Hvis en spiller ikke møder op til omspil, taber spilleren retten til at spille om placering og bliver stillet som om spilleren har tabt omspil. Omspil sker på hullerne 1 og 18, som gentages indtil der foreligger en afgørelse.

Ved lige resultat for 2. og 3. pladser er vinderen den spiller der har spillet de sidste 36, 18, 9, 6, 3, eller 1 hul(ler) bedst. Hvis stadig lige, findes vinderen ved lodtrækning.

Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre på gruppe sammensætning og starttider, for at sikre flow på banen og hurtig afvikling af Turneringen.

Igen for at sikre et godt flow på banen, skal hver gruppe følge med den forangående gruppe.

Fredag og lørdag starter hver række med laveste handicap først.

Søndag starter de spillere som har den højeste score i indledende runde(r) først, rækken slutter med spilleren med den laveste score i indledende runde(r).

Spilleren skal hente scorekort senest 30 min. før start. Spilleren skal møde på 1. teested senest 10 minutter før programsat starttid.

Hvis en spiller ankommer til startstedet og er parat til at starte indenfor 5 minutter efter spillerens starttid, er straffen for ikke at starte til tiden 2 straffeslag på første hul.

Senere ankomst til startstedet medfører diskvalifikation.

Hvis der under en runde opstår tvivlsspørgsmål eller uoverensstemmelser skal en dommer straks forsøges tilkaldt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan der, hvis der er tvivl om rettigheder eller fremgangsmåde, spilles en anden bold uden straf jvf. regel 20.1.c.3. Efterfølgende forelægges disse forhold så hurtigt som muligt for Turneringsledelsen eller en dommer. Dommerens afgørelse er endelig, jvf. regel 20-2.

Turnerings Fee: kr. 0,-

Tilmeldingsfrist:. Sidste frist for tilmelding er fredag i ugen før turneringsstart. Herefter vil tilmelding kun kunne imødekommes i helt ekstraordinære situationer. Forglemmelse, ferie o.l. er ikke en ekstraordinær situation.

Tilmelding kan kun ske i Golfbox.

Startliste og reserveliste kan ses i Golfbox.

Startliste til fredag og lørdag foreligger senest onsdag kl. 22:00.

Startliste til søndag foreligger senest lørdag kl. 22:00.

Det er det handicap et medlem har den dag hvor tilmeldingsfristen udløber som er bestemmende for om et medlem kommer med på startlisten.

Der kan ikke foretages telefonisk tilmelding.

Afbud: Manglende afbud medfører karantæne.

P.g.a. at deltagerantallet i de enkelte rækker ikke kendes før tilmeldingsfristens udløb kan der ikke laves tidsplan for afviklingen. Det kan dog oplyses at rækkerne afvikles i følgende rækkefølge:

Fredag: SuperVeteran Dame, SuperVeteran Herre, Veteran Dame, Veteran Herre

Lørdag: A Dame (R1), A Herre (R1), Senior Dame, Senior Herre, Mid-age Dame, Mid-age Herre, Junior Dame, Junior Herre, A Dame (R2) og A Herre (R2)

Søndag: SuperVeteran Dame, SuperVeteran Herre, Veteran Dame, Veteran Herre, Senior Dame, Senior Herre, Mid-age Dame, Mid-age Herre, Junior Dame, Junior Herre, A Dame, og A Herre

Klubmestre2020 Marie og Jakob

Årets klubmestre Marie Leth-Nissen og Jakob Ingi Petersen

Se referat og resultaterne fra klubmesterskaberne 2020 HER