Mandag 4. oktober starter et af Herlev Kommune udarbejdet klimatilpasningsprojekt på Hjortespringbanen. Projektet indebærer bl.a., at der foretages en udvidelse af Hjortesøen ved hul 3, så søen gøres større og kan rumme mere vand. Den opgravede søjord placeres på det lavtliggende jordstykke på hul 3 og hul 4.

Billedet kan ses i større version her.
Mens arbejdet pågår kan hul 3 og hul 4 ikke spilles som normalt, men der vil blive etableret en udslagsmåtte ved stien fra hul 2 og med spil til green 4. Hullets længde bliver 77 m.
I arbejdsperioden er greenfeepriserne reduceret og minimumprisen er sænket til 150 kr. Banen er som følge af forkortelsen ikke handicapregulerende.

Arbejdet vil tage to til tre uger beroende på vejret.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *