Herreklubbens turneringsbetingelser

Tilmelding

Der spilles hver onsdag i maj, juni, juli og august 2019 med gennemgående turnering over 18 onsdage.
To onsdage (12/6 og 7/8) i disse måneder vil der være alternative turneringsformer med gunstart kl. 16:30 og efterfølgende fællesspisning.

1. turneringsdag er onsdag d. 1. maj 2019.
Sidste tællende turneringsdag er onsdag d. 28. august 2019.
Den 4. september 2019 er der afslutningsarrangement med turnering, fælles spisning og præmieoverrækkelse.

Deltagere

Herrer, som er medlem af Hjortespring Golfklub, og er berettiget til at spille på Hjortespringbanen.
Det maximale handicap er 42 (spillehandicap 46).
Spillere med højere handicap spiller i handicap 42.
Spiller skal være fyldt 18 år senest den 1. maj 2019.

Rækker/turneringsform

Handicapgrænserne for rækkerne sættes efter tilmeldingsfristens udløb, således at rækkerne får lige mange deltagere.

Der er oprettet 4 rækker med lige mange deltagere.
A – Rækken – spiller slagspil
B – Rækken – spiller stableford
C – Rækken – spiller stableford
D – Rækken – spiller stableford

Det er spillerens registrerede handicap d. 1. maj 2019 der bestemmer, hvilken række der spilles i. Spilleren bliver i samme række hele sæsonen.

A-rækken spiller 18 huller fra T54, B-, C- og D-rækken spiller fra T51.

Der spilles efter The R & A Rules Limited regler, samt gældende lokale regler.
Se endvidere Generelle Turneringsbetingelser.

Turneringsfee

Kr. 300,- ved tilmelding.

Ved tilmelding via GolfBox skal der samtidig betales turneringsfee i online betalingsmodulet.

Tee 1

Tidsbestilling

Tidsbestilling til den enkelte runde sker via GolfBox på det klokkeslæt hvor man ønsker start. Husk at vælge ”Herredag 2019” som bane.

Bemærk: Det er muligt at spille Herreklub uden at bestille en herredagstid, men spilledagen skal være en onsdag.

Tidsbestillingen åbnes lørdag kl. 22:00 gældende til onsdag 10 dage senere. Indtil søndag inden spilledagen er det kun spillere, som er tilmeldt Herreklubben, der kan bestille de reserverede tider. De tider der ikke er booket søndag inden spilledagen kan frit bestilles af andre spillere uanset om disse spiller med i Herreklub eller er greenfee spillere.

Hver onsdag er følgende tider reserveret til Herreklubspillere:
kl. 08:41, kl. 08:50 og kl. 8:58
kl. 09:41, kl. 09:49 og kl. 9:58
kl. 10:40, kl. 10:49, og kl. 10:57
kl. 11:40

og alle tiderne fra kl. 13.30 til og med 17.30.

I juli måned er det kun eftermiddagstiderne, der vil være forhåndsreserveret til Herreklubben.

Der kan maksimalt reserveres tid til 3 spillere på hver bold. Den sidste ledige plads i hver bold tildeles den spiller, som på turneringsdagen henvender sig i sekretariatet. Ligeledes kan ingen af tiderne i bolden kl. 16:00 reserveres. Disse tildeles ligeledes ved henvendelse i sekretariatet på turneringsdagen. Tiderne tildeles som første frie tid min. en halv time frem.

Startliste

Alle spillere skal tilmelde sig dagens turnering. Dette skal gøres i Golfbox, og der åbnes for tilmelding dagen før (tirsdag) turneringen. Endvidere skal spillere som har bestilt tid, bekræfte denne på Touch Screen i forhallen senest 10 minutter før reserveret start tid. Såfremt en spiller 3 gange tilmelder sig dagens turnering, og ikke indleverer scorekort, vil spilleren blive diskvalificeret for resten af turneringen.

Scorekort

Der udleveres ikke et scorekort til spilleren. Spilleren skal påføre læseligt navn og dato på et blankt scorekort, samt anføre “Herreklub” i feltet turneringer på kortet. Endvidere skal scorekortet udfyldes med medlemsnummer, række, samt antal opnåede stableford point. Spilleren skal altid huske at påføre korrekt spillehandicap. Herreklubturneringen er en officiel klubturnering hvorfor alle scores tæller til regulering af handicap.

Scorekort skal underskrives af spiller og markør. Scorekort skal afleveres senest ½ time efter runden er afsluttet og lægges i postsprækken mrk.: scorekort, som findes i gangen.

Resultater

I 2019 vil der være 3 sideløbende turneringer! Den gennemgående hovedturnering, en eclecticturnering og rækkevindere på de enkelte onsdagsturneringer.

Der gives følgende points i den gennemgående turnering:

Placering   

Point       Placering  Point
1 30 11 12
2 25 12 11
3 22 13 10
4 20 14 9
5 18 15 8
6 17 16 7
7 16 17 6
8 15 18 5
9 14 19 4
10 13 20 3

På de to onsdage (12/6 og 7/8) hvor der spilles alternative turneringsformer benyttes et andet pointskema. Dette vil fremgå af proportionerne for de pågældende turneringsdage.

For gennemført runde i hver enkelt tællende herredag, hvor der afleveres godkendt scorekort, tildeles man 2 bonus point.

Ved lige resultatet er vinderen spilleren med lavest handicap. Hvis spillerne har ens handicap, vinder spilleren med den bedste score på de sidste 9 huller. Ved fortsat lige findes vinderen ved lodtrækning. Der spilles ”almindelig herreklub” (gennemgående turnering) over 16 onsdage/runder. To onsdage spilles alternative turneringsformer med gunstart. Disse turneringer vil også være tællende i den gennemgående turnering. De 14 bedste scores er tællende i den gennemgående turnering.

I eclecticturneringen noteres løbende spillernes slag på hullerne i løbet af sæsonen  (kun de ordinære matcher). Spillerne med det samlede mindste antal slag (brutto) over alle 18 huller vinder eclecticrækkerne.

Resultat – gennemgående turnering

Ved den gennemgående turnering er der præmier til de 8 bedste i hver række.
Ved lige resultater vinder den spiller, der har flest 1. pladser.
Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc.
Er stillingen stadig lige er det spilleren der havde lavest handicap d. 1. maj 2019 der vinder, er stillingen fortsat lige foretages lodtrækning.

I eclecticturneringen vil der være præmier til de 3 bedste spillere i hver række.
Er stillingen lige er det spilleren der havde lavest handicap d. 1. maj 2019 der vinder, er stillingen fortsat lige foretages lodtrækning.

Der vil desuden være præmier til de 4 rækkevindere i sæsonens individuelle turneringer.

Hvis man har vundet præmie i hovedturneringen eller eclecticturneringen, får man IKKE præmie for den enkelte onsdagsmatch.

Præmieoverrækkelse og afslutningsarrangement finder sted onsdag d. 4. september 2019.