Tee48_bred

Handicapudvalg

Det er udvalgets opgave at opfylde klubbens forpligtelser (jf. § 3.3 i EGA-handicapreglerne) ved at registrere medlemmernes handicap og regulere disse efter reglerne (§ 3.4).

Overholdelse af reglerne i § 3.4 for tællende turneringer samt udføre handicapregulering af spillerne, som deltager i turneringen, er dog delegeret til Juniorudvalget, Eliteudvalget og Turneringsudvalget.

I praksis administreres handicaps i Golfbox.

Udvalget arbejder med

  • Vagt handicapregulering
  • Skønsmæssig regulering
  • Suspension/generhvervelse af handicap
  • Årsrevision af handicap
  • Handicapnøgler

Udvalgets medlemmer

Anders Reck-Magnussen

Formand
Anders Reck-Magnussen
21 13 11 43
anders.reck@gmail.com

Christian_Holm_190421

Bestyrelsesansvarlig
Christian Holm
42 74 10 72
aceh@vip.cybercity.dk

Birthe Skyum

Udvalgsmedlem
Birthe Skyum
41 78 48 51
birthe.jens@mail.dk

Jørgen Lyngsie

Udvalgsmedlem – Marbæk
Jørgen Lyngsie
21 71 52 59
j.lyng@mail.dk

Jan Bomberg

Udvalgsmedlem
Jan Bomberg
26 19 57 75
janbomberg@yahoo.dk

Steen Læssøe

Udvalgsmedlem
Steen Læssøe
30 20 95 00
slaessoe@mail.dk

Redigeret af Handicapudvalget