Tee48_bred

Handicapudvalg

Det er udvalgets opgave at opfylde klubbens forpligtelser (jf. § 3.3 i EGA-handicapreglerne) ved at registrere medlemmernes handicap og regulere disse efter reglerne (§ 3.4).

Overholdelse af reglerne i § 3.4 for tællende turneringer samt udføre handicapregulering af spillerne, som deltager i turneringen, er dog delegeret til Juniorudvalget, Eliteudvalget og Turneringsudvalget.

I praksis administreres handicaps i Golfbox.

Udvalget arbejder med

  • Vagt handicapregulering
  • Skønsmæssig regulering
  • Suspension/generhvervelse af handicap
  • Årsrevision af handicap
  • Handicapnøgler

Udvalgets medlemmer

Steen Læssøe

Formand
Steen Læssøe
30 20 95 00

Jan Bomberg

Udvalgsmedlem
Jan Bomberg
26 19 57 75

Jørgen Lyngsie

Udvalgsmedlem – Marbæk
Jørgen Lyngsie
21 71 52 59

Ole Steen Andersen-beskåret

Bestyrelsesansvarlig
Ole Steen Andersen
30 70 33 02

Mail til udvalget