Hul 14 sø

WHS – World Handicap System

Overgang til WHS

Når Danmark går over til det handicapsystem 1. januar 2021, opdateres dit handicap automatisk i løbet af den første uge af januar.
Herefter skal du blot logge ind i Golfbox for at se dit nye handicap.

Sådan opdateres dit nye handicap

Systemet finder op til 20 scores fra 2018- 2020. De fundne scores omregnes til handicapresultater efter det nye handicapsystems formler.
Dit nye handicap udregnes efter grundreglen “gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 handicapresultater”.