Hul 14 sø

Handicaps

Handicaps

I Danmark spiller alle amatørgolfspillere efter det Europæiske EGA-Handicapsystem.

Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag, som er så fair og retfærdig som muligt.

For at en runde kan være tællende, skal den spilles som EDS- eller turneringsrunde på en bane der opfylder handicapbetingelserne.

DGU anbefaler at nye golfspillere tildeles et starthandicap på 72. Dette benævnes “Klubhandicap”. Fra handicap 54 kan et EGA Handicap opnås.

For at opnå et EGA handicap, skal du spille en tællende runde golf til hcp 54 eller bedre og returnere scorekortet underskrevet af dig selv og en markør.

EDS (Ekstra Dags Score)

For alle EDS-runder eller EDS-lignende runder gælder, at de kan spilles på danske og udenlandske baner med handicapbetingelser.
Spilleren skal senest på 1. teested oplyse sin markør om, at der vil blive spillet EDS (eller EDS-lignende) og på hvilken af de 2 muligheder – 18 huller eller for-9.
Husk at sætte X ved EDS på scorekortet.

Spillere med

  • Handicap på 4,4 eller lavere kan ikke spille EDS. Der er dog den undtagelse, at spillere uden EGA-status kan spille 3 EDS-runder til generhvervelse
  • Handicap på 4,5 til 11,4 kan spille EDS-runder så ofte de vil, dog kun 18-hullers runder
  • Handicap på 11,5 til 36 kan spille EDS-runder så ofte de vil, og de kan spille både 18-hullers og 9-hullers runder. 9-hullers runder skal være én bestemt sløjfe, og runden må ikke være en del af en 18-hullers runde.
  • Handicap på 37 eller højere kan spille lige så mange EDS-lignende runder golf, de vil.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til medlemmer af Handicapudvalget.

Det er nemt og hurtigt at registrere sine EDS-runder

Man indtaster selv sit EDS-resultat i Golfbox.
I menuen til venstre vælger man Scores og Indberet score.
Efter indtastning får markøren en mail fra Golfbox, og når han/hun har godkendt resultatet, er man reguleret.

Indberetning af EDS i Golfbox