Hul 14 sø

Handicaps 2020

OBS! – Det nye handicapsystem træder i kraft pr. 1. januar 2021

Handicaps 2020

I Danmark spiller alle amatørgolfspillere efter det Europæiske EGA-Handicapsystem.

Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag, som er så fair og retfærdig som muligt.

For at en runde kan være tællende, skal den spilles som EDS- eller turneringsrunde på en bane der opfylder handicapbetingelserne.

DGU anbefaler at nye golfspillere tildeles et starthandicap på 72. Dette benævnes “Klubhandicap”. Fra handicap 54 kan et EGA Handicap opnås.

For at opnå et EGA handicap, skal du spille en tællende runde golf til hcp 54 eller bedre og returnere scorekortet underskrevet af dig selv og en markør.

EDS (Ekstra Dags Score)

For alle EDS-runder eller EDS-lignende runder gælder, at de kan spilles på danske og udenlandske baner med handicapbetingelser.
Spilleren skal senest på 1. teested oplyse sin markør om, at der vil blive spillet EDS (eller EDS-lignende) og på hvilken af de 2 muligheder – 18 huller eller for-9.
Husk at sætte X ved EDS på scorekortet.

Ændringer i EGA Handicapsystemet fra 2019 til 2020

DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021.

Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer:

Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal tællende (EDS) 18-hullers runder.

Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere tællende 9-hullers runder (dog kun én om dagen).

Handicapgruppe 1

Det er tilladt at aflevere et ubegrænset antal markørgodkendte scores fra 18-hullers EDS-lignende runder. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til medlemmer af Handicapudvalget.

Det er nemt og hurtigt at registrere sine EDS-runder

Man indtaster selv sit EDS-resultat i Golfbox.
I menuen til venstre vælger man Scores og Indberet score.
Efter indtastning får markøren en mail fra Golfbox, og når han/hun har godkendt resultatet, er man reguleret.

Indberetning af EDS i Golfbox