BETALINGSBETINGELSER NÅR DU ANVENDER GOLFBOX
Vi anvender Golfbox’s betalingsmodul til både klubturneringer, andre turneringer og arrangementer.
Bemærk venligst nedenstående betalingsbetingelser:

Hjortespring Golfklub – betaling klubturneringer:
Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til en klubturnering før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene automatisk refunderet til din konto.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte klubbens sekretariat for eventuel tilbagebetaling. Ved afbud efter udsendelse af startliste bortfalder retten til tilbagebetaling.

Hjortespring Golfklub – betaling andre turneringer:
Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til en turnering før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene automatisk refunderet til din konto. Ved afbud efter tilmeldingsfristen kan du læse om reglerne for refundering under turneringsbetingelser i Golfbox. Ved afbud efter udsendelse af startliste bortfalder retten til tilbagebetaling.

Hjortespring Golfklub – betaling øvrige arrangementer:
Deltagerbeløbet, tilmeldingsgebyr eller tilmelding til forplejning forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til arrangementer før tilmeldingsfristen udløber, får I automatisk pengene retur. Ved afbud efter tilmeldingsfristen bortfalder retten til tilbagebetaling.

Dameklubben Hjortespring Golfklub – betaling:
Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til en turnering, fællesmiddag m.m. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene automatisk refunderet til din konto.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte klubbens sekretariat direkte for eventuel tilbagebetaling.

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling normalt.

Herreklubben Hjortespring Golfklub – betaling:
Deltagerbeløb, depositum eller støttebeløb forfalder til betaling ved større arrangementer. Ved afbud til arrangementer FØR tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene automatisk refunderet til den konto der er anvendt til betaling ved tilmelding. Ved afbud EFTER tilmeldingsfristen bortfalder retten tilbagebetaling.

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling normalt.