Generalforsamlingen den 15. marts 2021 udskydes på ubestemt tid pga. af seneste udmelding fra regeringen om fortsatte corona-begrænsninger

Regeringen har netop udmeldt en begrænset åbning af samfundet, og vi skal alle glæde os over den øgede udendørs aktivitet, som nu bliver mulig.

Åbningen sker dog endnu ikke i et omfang, som gør det muligt at gennemføre vores generalforsamling på en betryggende måde foreningsretligt og i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den indvarslede generalforsamling mandag 15. marts 2021, kl. 18.30 i Herlev TeaterBio, Herlev Bygade 30 udskydes på ubestemt tid.
Når forsamlingsforbuddet ophæves i en sådan grad, at det er muligt at gennemføre generalforsamlingen betryggende, vil der hurtigst praktisk muligt blive indkaldt til afholdelse af den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Sædvanligt materiale til generalforsamlingen vil blive gjort tilgængeligt for medlemmerne hurtigst muligt på klubbens hjemmeside.

Venlig hilsen

Ole Steen Andersen
Formand

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *