Torsdag den 11. juni 2020 blev der udsendt indkaldelse til alle aktive medlemmer i klubben. Indkaldelsen har du her:

Kære medlem

Efter at forsamlingsforbuddet er blevet hævet til 50, og der er blevet mulighed for at gennemføre bl.a Generalforsamlinger op til 500 personer, som overvejende sidder ned, er tiden inde til at afholde den udsatte Generalforsamling.

Der indkaldes til Generalforsamling d. 29. juni kl. 18.30 i Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30, 2730 Herlev.

Det er med samme dagsorden, som til den Generalforsamling, som skulle have være afviklet d. 16. marts.

Der kan således ikke fremsendes nye forslag til behandling.

Beretningerne er uændrede og omhandler primært aktiviteterne i 2019. Ligeledes er budgetforslaget det samme uagtet, at det første halve år er gået. Den særlige situation i 2020 på grund af Corona vil kun blive omtalt i mindre grad.

Tryk på links nedenfor for at se dokumenterne:

Indkaldelse til generalforsamlingen

Årsberetning 2019

Regnskab 2019 & Budget 2020

Bemærk at på grund af Corona-situationenen afvikles generalforsamlingen i år uden pause og uden servering.

Efter ankomst og registrering bedes deltagerne tage plads i biografen. Husk at der skal være én tom plads mellem deltagere, der ikke er fra samme husstand.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *