Hul 14 efterår 2018

Giv en gave til Hjortespring Golfklub

Hjortespring Golfklub er godkendt efter ligningslovens § 8 A som en almennyttig forening.
Det betyder, at golfklubben har ret til at modtage  en delvis momskompensation af sine momsudgifter.

For at kunne bevare denne ret fordres det, at der årligt er over 100 gavegivere, som giver mindst 200 kr. til klubben som gave.

Klubben opfordrer derfor medlemmer eller andre
– herunder firmaer med cvr-nummer –
til at give en pengegave på 200 kr.

Du kan gøre det ved at betale via
MobilePay til: 45967,
ved at betale i banken til klubbens konto 5341 0249218
eller ved henvendelse i sekretariatet.

For at gavegivningen skal være reel, fordrer SKAT bl.a., at klubben skal indgive lister med cpr-numre/cvr-numre i januar måned.
Samtidig med din betaling skal vi derfor bede om dit navn og dit cpr-nummer eller dit firmas navn og cvr-nummer.

Klubbens indberetning sikrer i øvrigt, at du så får et skattefradrag svarende til gavens størrelse. Skatteværdien heraf er typisk 50-60 kr. ved en gave på 200 kr.