Hul 14 efterår 2018

Giv en gave til Hjortespring Golfklub
– en (rigtig) god investering for klubben

Kære medlem, sponsor …

Giv en gave på 200 kr. og hjælp os til at få momskompensation for 2021!

Bestyrelsen beder alle medlemmer, sponsorer, virksomheder og andre venner om en gave på mindst kr. 200 kr. til klubben.

For at klubben fortsat kan modtage momskompensation skal mindst 100 personer eller virksomheder hvert år donere mindst 200 kr. hver til klubben – så bedre med to gavegivere á 200 kr. end én á 400 kr. Vi har modtaget fra under 20 gavegivere indtil videre, så der er lidt vej endnu.

Du kan gøre det ved at betale via
MobilePay til: 45967,
ved at betale i banken til klubbens konto 5341 0249218
eller ved henvendelse i sekretariatet.

Giver du en gave på mindst 200 kr. til klubben, bidrager du til, at vi kan bevare adgangen til momskompensation – også for 2021.

Hjortespring Golfklub er godkendt som almenvelgørende forening, og vi kan derfor som alle andre søge om momsrefusion for den moms, vi som forening ikke kan trække fra løbende.

Gaven er fradragsberettiget som andre gaver til velgørenhed.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for dit bidrag

Bestyrelsen

Betyder det noget?
JA – din gave kommer mindst tifold igen og går til specifikke projekter i klubben

Klubben har typisk modtaget ca. 20.000 kr. i gaver pr. år., men oven i har klubben modtaget følgende beløb i momskompensation:
i 2015 i alt 407.000 kr.
i 2016 i alt 345.396 kr.
i 2017 i alt 328.932 kr.
i 2018 i alt 257.988 kr.
i 2019 i alt 246.898 kr.
i 2020 i alt 296.867 kr.

Klubben har tidligere brugt midlerne på:

 • en Trackmann
 • indretningen af træningscenteret
 • indretning inkl. møbler og forskønnelse af klubhusene
 • varmepumpe og elektronisk lås i træningscenteret
 • automatisk døråbner til terrassedør
 • nye borde til terrassen på Hjortespring og Marbæk
 • buggyhus på Marbæk
 • toilet-/lynhytte(teested 14/16 på Hjortespring)
 • en Hjertestarter på Marbæk,

ligesom vi er i gang med at

 • installere scorekortprinter til Marbæk
 • købe udendørs terrassemøbler og
 • opsætte en Pergolamarkise til Hjortespring.

Hjortespring Golfklub er godkendt efter ligningslovens § 8 A som en almennyttig forening.
Det betyder, at golfklubben har ret til at modtage  en delvis momskompensation af sine momsudgifter.

For at kunne bevare denne ret fordres det, at der årligt er over 100 gavegivere, som giver mindst 200 kr. til klubben som gave.

For at gavegivningen skal være reel, fordrer SKAT bl.a., at klubben skal indgive lister med cpr-numre/cvr-numre i januar måned.
Samtidig med din betaling skal vi derfor bede om dit navn og dit cpr-nummer
– eller dit firmas navn og cvr-nummer.

Klubbens indberetning sikrer i øvrigt, at du så får et skattefradrag svarende til gavens størrelse. Skatteværdien heraf er typisk 50-60 kr. ved en gave på 200 kr.