• Går du med tanke om, at du gerne vil bidrage til klublivet?
  • Har du tid, ressourcer og erfaring?
  • Vil du tættere på klubben og de andre medlemmer?
  • Vil du gøre noget godt for dig selv?

Så kan vi godt bruge flere frivillige – unge som ældre – til klubbens foreningsaktiviteter.

Hjortespring Golfklub bygger for en stor del på frivilligt arbejde fra medlemmerne.

Frivilligt arbejde bringer medlemmerne tættere sammen i vores fællesskab og bidrager til, at klubben kan have mange aktiviteter. Det betyder også, at økonomien er i balance, og at vi kan holde kontingentet på et konkurrencedygtigt niveau.

Vi har allerede mange medlemmer, der bidrager med at løse forskellige opgaver for klubben og vores udvalg. Det kan være mindre opgaver, der lige skal løses, eller løbende opgaver, som kræver lidt mere tid, ressourcer og erfaring.

I øjeblikket er der brug for ekstra hænder til Turneringsudvalget, bl.a. til at være med til at arrangere og afvikle klubbens årlige åbningsturnering og klubmesterskaber, ligesom der også brug for en ny formand for Ungdomsudvalget.

Særlig vigtig for fællesskabet er at finde en formand for Kommunikationsudvalget
(se mere her)

Vi er glade for alle, der bidrager – med stort og småt – og vi har en årlig ’Frivillig Dag’, hvor alle frivillige inviteres til at deltage i turnering og efterfølgende middag.

Jeg bidrager selv frivilligt med mit arbejde som formand, og har kun haft glæde ved arbejdet, som er både spændende, udfordrende og berigende.

Vi har gjort det nemt for dig at vise din interesse! Klik på den grønne knap nedenfor. Du kan også altid kontakte sekretariatet, udvalgsformændene eller mig, hvis du har spørgsmål.

Ole Steen Andersen
Bestyrelsesformand