Tee54-Hul17-smal

Eliteudvalg

Udvalget arbejder med

Hjortespring Golfklubs vil give mulighed for dyrkelse af golfspillet på højeste muligt niveau på amatør basis for alle medlemmer. Det betyder, at klubben vil støtte op om eliteidræt med træning og økonomiske tilskud. Klubben er dog ikke villig til at betale spillere for at repræsentere klubben.

Hjortespring Golfklubs målsætning er kontinuerlig at have såvel dame-
som herre-elitehold tilmeldt DGU’s Danmarksturnering.

Opgaver

  • Elite- og junior udvalget vil i fællesskab med klubbens bestyrelse sætte rammerne for udvikling af egne talenter
  • Vi vil skabe den golfmæssige udvikling gennem en målrettet træningsindsats og ved spiller deltagelse i både hold- og individuelle turneringer
  • Vi udtager den trup af spillere, som har niveauet og viljen til at lægge en ekstra indsats i udviklingen af deres golfspil.
  • Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer – sportsligt, menneskeligt og økonomisk – til understøttelse af klubbens junior- og elite.
  • Vi er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til kommende års budget til brug ved elitearbejdet.
  • Pro’erne planlægger træningen til holdspillere og individuelle elitespillere.

Udvalgets medlemmer

kommer-snart

Udvalgsmedlem

HenrikSchulze

HeadPro
Henrik Schulze
42216266
proer@hjgk.dk

BenjaminVrangPortræt

Pro
Benjamin Vrang
44689009
proer@hjgk.dk

Sus Nielsen_højformat

Bestyrelsesansvarlig
Sus Nielsen
40465816
susnielsen@sport.dk