Der er nu handicapbetingelser på Hjortespringbanen

Efter at kravet om brug af fairwaymåtter er fjernet og erstattet af obligatorisk oplæg på fairways, er der igen handicapbetingelser på Hjortespringbanen. DGU opfordrer alle til at spille alle runder som EDS, og den tidligere begrænsning på 3 EDS-runder pr. uge er fjernet pr. 15. april.
Opfordringen skyldes, at vi overgår til nyt handicapsystem i 2020, og det er derfor vigtigt at have mange tællende runder i 2019.
Venlig hilsen
Sekretariatet