Dameklubbens turneringsbetingelser 2022

Tilmelding

Turneringen afholdes tirsdage i maj, juni, juli og august med gennemgående turnering over 17 tirsdage. Første turneringsdag er tirsdag den 3. maj, og sidste turneringsdag er tirsdag den 30. august 2022.

Der vil derudover være intromatch d. 26. april, midtvejs-hyggematch d. 19. juli og afslutningsmatch d. 6. september, som ikke er tællende.

Dameklubben forbeholder sig ret til, ved en midtvejs evaluering pr. 1. juli, at ændre turnerings-betingelserne ved at genindføre maksimum handicap pr. bold til 108 og dermed genindføre, at 3 spillere kan bestille tid sammen mens tiden for 4. bold  er afhængig af, at hcp-max i bolden ikke overskrides, altså at den sidste bold i en Dameklubtid først kan bestilles når den frigives fra sekretariatet (dvs. formiddagstider mandag eftermiddag, og eftermiddagstider tirsdag formiddag).

Deltagere

Du kan spille den gennemgående Dameklubturnering, hvis:

 • du er kvinde og er fyldt 18 år den 26. april 2022
 • du er medlem af Hjortespring Golfklub
 • du er berettiget til at spille på Hjortespringbanen
 • Ved turneringens start må hcp være højst 41 (med 44 tildelte slag). Får du justeret dit hcp i løbet af sæsonen, så det overstiger 41, vil du indtil dit hcp igen er 41 eller lavere spille til hcp 41 med 44 tildelte slag

Spillere, der ikke opfylder betingelserne ved sæsonstart kan henvende sig til udvalget, når betingelserne er opnået for aftale om evt. at spille Dameklubturnering resten af sæsonen.

Rækker

Den gennemgående turnering er i 4 rækker: S, A, B, og C-rækken. A, B og C-rækken deles så vidt muligt i grupper med lige mange spillere i hver. S-rækken er en slagspilsrække, som kan vælges af spillere med HCP pr. 26. april 2022 på 21,3 eller derunder (dog forbehold for ændring for evt. ny rating af banen). Du spiller i samme række hele turneringen igennem.

Turneringsform

Alle rækker spiller 18 huller fra tee 45.
Række A, B og C spiller stableford efter R&A’s regler, Hjortespring Golfklubs ”Generelle Turneringsbetingelser” og de gældende lokalregler. Række S spiller slagsspil alle turneringsdage gennem hele turneringen.
Flytning af flagplacering/teestedsmarkering i løbet af turneringdagen vil ikke føre til aflysning af dagens turnering.
Ved diskvalifikation, og hvor andet ikke er anført, er spilleren kun diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag.

Sideløbende med den gennemgående hovedturnering afholdes en eclecticturnering: Det bedste resultat (antal slag) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers eclecticresultat.

Ved afvikling af turneringen på de enkelte spilledage skal hullerne spilles i den rækkefølge, som turneringsledelsen har besluttet. Er intet andet meddelt skal hullerne spilles i rækkefølge hul 1 til hul 18.
Ved tabt starttid (f.eks. ved tordenvejr) må den enkelte spille selv finde anden tid på turneringsdagen, hvor der er plads. Kontakt altid turneringsledelsen, hvis vejrlig nødvendiggør starttid senere end kl. 17.

Turneringsfee

Det koster kr. 300,- at deltage. Deadline for tilmelding og betaling er 28. april 2022.

Du tilmelder dig i Golfbox og betaler med Visa/Dankort.

Tidsbestilling

Tidsbestilling til den enkelte turneringsdag sker i GolfBox. Husk at vælge ”Golfbaner – Dameklub” som bane, når du skal bestille tid.
Vi opfordrer til, at man i videst mulige omfang benytter sig af de tider, der er reserveret ”Dameklub”, da vi bliver målt på og får tildelt tider efter vores udnyttelse af tiderne.

Tidsbestillingen følger de generelle regler for tidsbestilling i klubben.
Indtil søndag kl. 00.01 er det kun Dameklub-spillere, der kan bestille de reserverede tider. De tider, hvor der kun står 1 Dameklub-spiller eller ingen spillere søndag kl. 00.01, kan frit bruges af alle andre spillere, uanset om disse er med i Dameklub-turneringen.
Hver tirsdag er disse tider reserveret til Dameklub-spillere:

 • 8.41 + 8.50
  9.32 + 9.41
 • 10.32 + 10.40
 • 12.04 + 12.12
 • Alle tider mellem 15.21 – 17.04

Startliste

På spilledagen skal du:

 1. Tilmelde dig dagens turnering inden du starter. Husk at tilmelde dig i den række du spiller i. Du kan gøre det hjemmefra allerede fra søndag kl. 00:01 eller i klubben i GolfBox. Hvis du ikke har tilmeldt dig dagens turnering, tæller runden ikke.
 2. Bekræfte din starttid i klubben. Er starttiden en Dameklub-tid så skal du bekræfte senest 10 minutter før. For alle øvrige tider er det 15 minutter.

Scorekort

Inden dagens turnering begyndes, skal du aftale hvem, der skal være din markør. Scorekort skal underskrives af spiller og markør. Markøren skal være en spillende deltager i Dameklub-turneringen.
Efter runden skal scorekort (fuldt udfyldt med navn, spilledag, række og underskrifter) afleveres i postkassen mrk.: scorekort, der er i mellemgangen ud til omklædningsrummene senest ½ time efter rundens afslutning.
Hvis dit scorekort ikke er korrekt udfyldt, kan du blive diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag.

Resultater

Hver turneringsspilledag udløser 2 point for gennemførelse af dagens spil. En runde, der ikke gennemføres, giver ikke 2 turneringspoint, uanset årsag. Herefter gives disse points i alle 4 rækker:

 1. plads – 15 point
 2. plads – 13 point
 3. plads – 11 point
 4. plads – 9 point
 5. plads – 7 point
 6. plads – 5 point
 7. plads – 4 point
 8. plads – 3 point
 9. plads – 2 point
 10. plads – 1 point

Det antal turneringsrunder, der tæller med til resultatet for den gennemgående Dameklub-turnering, beregnes som 2/3-dele (rundet ned) af det mulige antal turneringsrunder, dog maks. 11.

Hvis der f.eks. sker aflysninger pga. Covid-19 el.lign., således at der afvikles 15 tællende runder, tæller resultater fra spillerens 10 runder med i den gennemgående turnering. Det er uanset, om den enkelte spiller har spillet 10, 12, eller måske alle 15 runder.

Ved lige score den enkelte spilledag vinder spilleren med lavest hcp. Ved fortsat lige score findes vinderen ved lodtrækning.

Ved lige resultater i den gennemgående turnering vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, vinder spilleren, der havde lavest handicap den 26. april 2022. Er stillingen fortsat lige, foretages lodtrækning.

Den spiller, der på tværs af alle rækkerne får flest point, er overall Dameklub-vinder. Ved lige resultat vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, foretages lodtrækning.

Præmier

Ved den gennemgående turnering er der præmier til de bedste i hver række.
Præmieoverrækkelser finder sted ved afslutningsaftenen den 6. september 2022.

Kommunikation fra Dameklubudvalget

Al kommunikation fra Dameklubudvalget til medlemmerne foregår pr. e-mail vedr. turneringsbetingelser, eventuelle ændring heraf eller særlige forholdsregler (f.eks. Covid-19 restriktioner), og eventuelle ændringer af tidspunkter for præmieuddeling på sponsoraftener. Hold derfor øje med din e-mail og Dameklubudvalgets informationer.

Hold også øje med Dameudvalgets side på Hjortesprings hjemmeside her: Dameklub. Her er bl.a. en kalender for årets aktiviteter.

Ved sociale arrangementer

Ved tilmelding til de sociale arrangementer, hvor der arrangeres fællesspisning, forfalder betaling for deltagelse 1 uge før arrangementets afholdelse. Da maden bestilles i caféen, og Dameklubben skal afregne efter antal bestilte portioner, vil det efter denne dato ikke være muligt at tilbagebetale beløbet ved eventuelt afbud (f.eks. ved sygdom el. lign).