Dameklubbens turneringsbetingelser

LÆS FØRST Dameklubbens Corona retningslinjer,
der supplerer de øvrige turneringsbestemmelser
Dameklubbens Corona retningslinjer

Tilmelding

Turneringen afholdes tirsdage i maj, juni, juli og august med gennemgående turnering over 16 tirsdage. Første turneringsdag er tirsdag den 12. maj, og sidste turneringsdag er tirsdag den 1. september 2020.

Der vil derudover være midtvejs-hyggematch d. 21. juli og afslutningsmatch d. 8. september, som ikke er tællende.

Deltagere

Du kan spille den gennemgående Dameklubturnering, hvis:

 • du er kvinde og er fyldt 18 år den 5. maj 2020
 • du er medlem af Hjortespring Golfklub
 • du er berettiget til at spille på Hjortespringbanen
 • dit hcp. er højst 41 – dvs. du har et max spillehandicap på 46 tildelte slag på Hjortespringbanen den 28. april 2020.

Spillere, der ikke opfylder betingelserne ved sæsonstart kan henvende sig til udvalget, når betingelserne er opnået for aftale om evt. at spille Dameklubturnering resten af sæsonen.

Rækker

Den gennemgående turnering er i 4 rækker: S, A, B, og C-rækken.
A, B og C-rækken deles i tilnærmelsesvist lige mange spillere.
S-rækken er en slagspilsrække.

Du spiller i samme række hele turneringen igennem.

Turneringsform

 • Alle rækker spiller 18 huller fra tee 45
 • Række S spiller slagspil hver tirsdag
 • Række A, B og C spiller slaggolf sidste tirsdag i måneden og stableford de resterende tirsdage
 • Der spilles efter R&A’s regler, Hjortespring Golfklubs ”Generelle Turneringsbetingelser” og de gældende lokalregler
 • Flytning af flagplacering/teestedsmarkering i løbet af turneringdagen vil ikke føre til aflysning af dagens turnering
 • Ved diskvalifikation, og hvor andet ikke er anført, er spilleren kun diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag, jf. dog de særlige Corona retningslinjer ovenfor.

Sideløbende med den gennemgående hovedturnering vil vi afholde en eclecticturnering: Det bedste resultat (antal slag) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers eclectic resultat.

Turneringsfee

Det koster 125 kr. at deltage.
Deadline for tilmelding og betaling er d. 5. maj 2020.

Du tilmelder dig i GolfBox og betaler med kreditkort ved tilmelding.

Tidsbestilling

Tidsbestilling til den enkelte turneringsdag sker i GolfBox. Husk at vælge ”Golfbaner – Dameklub” som bane, når du skal bestille tid.
Vi opfordrer til, at man i videst mulige omfang benytter sig af de tider, der er reserveret ”Dameklub”, da vi bliver målt og tildelt tider efter vores udnyttelse af tiderne.

Tidsbestillingen følger de generelle regler for tidsbestilling i klubben.
Indtil søndag kl. 00.01 er det kun Dameklub-spillere, der kan bestille de reserverede tider. De tider, hvor der kun står 1 Dameklub-spiller eller ingen spillere søndag kl. 00.01, kan frit bruges af alle andre spillere, uanset om disse er med i Dameklub-turneringen.
Hver tirsdag er disse tider reserveret til Dameklub-spillere:
• 8.41 + 8.50
• 9.32 + 9.41
• 10.32 + 10.40 + 12.04
• Alle tider mellem kl. 15.21 – 17.10, kl. 17.10 dog kun i maj og juni måned.

På grund af de generelle restriktioner, der er vedtaget i klubben på grund af Coronasituationen, er nedenstående begrænsninger med antal af spillere i hver bold, og handicap-begrænsning i bolden sat ud af kraft midlertidigt – foreløbig fra 19. maj til og med 30. juni. Dameklubudvalget vil løbende orientere om de retningslinjer, der til enhver tid gælder for afholdelse af turnering i klubben. Disse kan ændres uden varsel.

(Midlertidigt suspenderet: 3 spillere kan bestille tid i hver bold. Den 4. plads i bolden på formiddagstiderne kan bestilles fra kl. 16 mandag – før spilledagen og den 4. plads i bolden på eftermiddagstiderne kan bestilles fra kl. 9 tirsdag – på spilledagen via Golfbox.

Det henstilles, at der spilles 4-bolde og at summen af spillernes hcp. i hver bold ikke overstiger 108. Dette er for at sikre et bedre flow på banen. (Midlertidigt suspenderet, se ovenfor: Golfbox er sat op, så 4. plads i bolden slettes, hvis summen af de 3 øvrige spilleres hcp. overstiger grænsen.)

Startliste

På spilledagen skal du:

 1. Tilmelde dig dagens turnering inden du starter. Husk at tilmelde dig i den række du spiller i. Du kan gøre det hjemmefra allerede fra søndag kl. 00:01 – og senest på spilledagen kl. 17:39. Al tilmelding sker online i Golfbox fra din pc, tablet eller mobiltelefon. Hvis du ikke har tilmeldt dig dagens turnering, tæller runden ikke.
 2. Sålænde de særlige retningslinjer under Corona-situationen er i kraft, skal du ikke bekræfte din starttid. Dette kan ændres uden varsel, og vil i så fald blive udsendt som en orientering via Golfbox.

Jævnfør de særlige Corona retningslinjer (se ovenfor) skal alle scorer indberettes online. Er dine scorer ikke indtastet senest kl. 20 onsdagen efter spilledagen, er det ”no return” og du bliver reguleret op i handicap. Hvis du 3 gange er tilmeldt uden at registrere scorer, bliver du diskvalificeret for resten af den gennemgående turnering.

Scorekort

Du fører selv dit scorekort, og efter endt match afstemmer spiller og markør at antal slag er rigtige. Gem scorekortet til senere indtastning.
Dameklub-turneringen er en officiel klubturnering. Alle turneringsrunder er handicapregulerende, dog ikke match med efterfølgende socialt arrangement, hvor der kun spilles over 9 huller(se Aktivitetskalenderen 2020 på Dameklubbens forside og på opslagstavlen i klubhuset). Af de 16 spilledage vil 11 turneringsrunder være tællende i forhold til den gennemgående turnering.
Sålænge de særlige Corona retningslinjer er gældende, skal scorekort skal ikke underskrives af spiller og markør, men antal slag/resultat skal mundtligt godkendes af markøren. Markøren skal være en spillende deltager i Dameklub-turneringen.
Efter runden skal scorekort gemmes med henblik på online-scoreindtastning dagen efter via det link du modtager fra Golfbox. Scorekort skal være registreret inden kl. 20:00 onsdagen efter spilledagen.
Hvis dit scorekort ikke er indtastet inden kl. 20, vil du blive registreret med “no show” for den pågældende turneringsdag.

Resultater

Scorekort registreres online onsdagen efter en spilledag via det link, du modtager fra Golfbox onsdag morgen – og inden samme onsdag kl. 20:00.
Hver turneringsspilledag udløser 2 point for deltagelse og dernæst disse points i alle 4 rækker:
1. plads – 15 point
2. plads – 13 point
3. plads – 11 point
4. plads – 9 point
5. plads – 7 point
6. plads – 5 point
7. plads – 4 point
8. plads – 3 point
9. plads – 2 point
10. plads – 1 point

 • Vi spiller i alt 16 tællende runder på egen bane. Ved opgørelsen medregnes resultater fra de 11 bedste runder i den gennemgående Dameklub-turnering.
 • Ved lige score den enkelte spilledag vinder spilleren med lavest hcp. Ved fortsat lige findes vinderen ved lodtrækning.
 • Ved lige resultater i den gennemgående turnering vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, vinder spilleren, der havde lavest handicap den 5. maj 2020. Er stillingen fortsat lige, foretages lodtrækning.
 • Den spiller, der på tværs af alle rækkerne får flest point, er overall Dameklub-vinder. Ved lige resultat vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, foretages lodtrækning.

Præmier

Ved den gennemgående turnering er der præmier til de bedste i hver række.
Præmieoverrækkelser forventes at finde sted ved afslutningsaftenen den 8. september 2020.

Ved sociale arrangementer

I den udstrækning, det vil være muligt at afholde sociale arrangementer, ud over den gennemgående turnering, gælder følgende:
Ved tilmelding til de sociale arrangementer, hvor der arrangeres fællesspisning, forfalder betaling for deltagelse 1 uge før arrangementets afholdelse. Da maden bestilles i caféen og Dameklubben skal afregne efter antal bestilte portioner, vil det efter denne dato ikke være muligt at tilbagebetale beløbet ved eventuelt afbud (f.eks. sygdom e. lign).