Dameklubbens turneringsbetingelser 2021

LÆS FØRST Dameklubbens Corona retningslinjer,
der supplerer de øvrige turneringsbestemmelser

Tilmelding

Turneringen afholdes tirsdage i maj, juni, juli og august med gennemgående turnering over 17 tirsdage. Første turneringsdag er tirsdag den 4. maj, og sidste turneringsdag er tirsdag den 31. august 2021.

Der vil derudover være intromatch d. 27. april, midtvejs-hyggematch d. 20. juli og afslutningsmatch d. 7. september, som ikke er tællende.

Deltagere

Du kan spille den gennemgående Dameklubturnering, hvis:

 • du er kvinde og er fyldt 18 år den 27. april 2021
 • du er medlem af Hjortespring Golfklub
 • du er berettiget til at spille på Hjortespringbanen
 • dit hcp. er højst 41 – dvs. du har et max spillehandicap på 44 tildelte slag på Hjortespringbanen den 27. april 2021

Spillere, der ikke opfylder betingelserne ved sæsonstart kan henvende sig til udvalget, når betingelserne er opnået for aftale om evt. at spille Dameklubturnering resten af sæsonen.

Rækker

Den gennemgående turnering er i 4 rækker: S, A, B, og C-rækken. A, B og C-rækken deles i tilnærmelsesvist lige mange spillere.
S-rækken er en slagspilsrække, som kan vælges af spillere med HCP pr. 27. april 2021 på 20 eller derunder. Du spiller i samme række hele turneringen igennem.

Turneringsform

Alle rækker spiller 18 huller fra tee 45

 • Række S spiller slagspil hver tirsdag
 • Række A, B og C spiller slaggolf sidste tirsdag i måneden og stableford de resterende tirsdage
 • Der spilles efter R&A’s regler, Hjortespring Golfklubs ”Generelle Turneringsbetingelser” og de gældende lokalregler
 • Flytning af flagplacering/teestedsmarkering i løbet af turneringdagen vil ikke føre til aflysning af dagens turnering
 • Ved diskvalifikation, og hvor andet ikke er anført, er spilleren kun diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag.

Sideløbende med den gennemgående hovedturnering vil vi afholde en eclecticturnering: Det bedste resultat (antal slag) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers eclectic resultat.

Turneringsfee

Det koster 250 kr. at deltage.
Deadline for tilmelding og betaling er d. 27. april 2021.

Du tilmelder dig i GolfBox og betaler med Visa/Dankort ved tilmelding.

Tidsbestilling

Tidsbestilling til den enkelte turneringsdag sker i GolfBox. Husk at vælge ”Golfbaner – Dameklub” som bane, når du skal bestille tid.
Vi opfordrer til, at man i videst mulige omfang benytter sig af de tider, der er reserveret ”Dameklub”, da vi bliver målt og tildelt tider efter vores udnyttelse af tiderne.

Tidsbestillingen følger de generelle regler for tidsbestilling i klubben.
Indtil søndag kl. 00.01 er det kun Dameklub-spillere, der kan bestille de reserverede tider. De tider, hvor der kun står 1 Dameklub-spiller eller ingen spillere søndag kl. 00.01, kan frit bruges af alle andre spillere, uanset om disse er med i Dameklub-turneringen.
Hver tirsdag er disse tider reserveret til Dameklub-spillere:
• 8.48 + 8.57
• 9.39 + 9.48
• 10.30 + 10.39 + 12.04
• Alle tider mellem kl. 15.19 – 17.10, kl. 17.10 dog kun i maj og juni måned.

3 spillere kan bestille tid i hver bold. Den 4. plads i bolden på formiddagstiderne kan bestilles fra kl. 16 mandag – før spilledagen og den 4. plads i bolden på eftermiddagstiderne kan bestilles fra kl. 9 tirsdag – på spilledagen via Golfbox. Se dog begrænsning i tidsbestillingen her:

Det henstilles, at der spilles 4-bolde og at summen af spillernes hcp i hver bold ikke overstiger 108. Golfbox er sat op, så 4. plads i bolden slettes, hvis summen af de 3 øvrige spilleres hcp overstiger grænsen. Dette er for at sikre et bedre flow på banen.

Startliste

På spilledagen skal du:

 1. Tilmelde dig dagens turnering inden du starter. Husk at tilmelde dig i den række du spiller i. Du kan gøre det hjemmefra allerede fra søndag kl. 00:01 eller i klubben i GolfBox. Hvis du ikke har tilmeldt dig dagens turnering, tæller runden ikke.
 2. Bekræfte din starttid i klubben. Er starttiden en Dameklub-tid så skal du bekræfte senest 10 minutter før. For alle øvrige tider er det 15 minutter.

Afleverer du ikke scorekort, eller noterer du ikke din score i golfbox på spilledagen inden kl. 22 via det link, som du har fået tilsendt, er det ”no return”. Hvis du 3 gange er tilmeldt uden at notere din score, bliver du diskvalificeret for resten af den gennemgående turnering. Husk at kontakte Dameklub-udvalget ved pludselig opstået sygdom, så din tilmelding kan blive annuleret.

Scorekort

Inden dagens turnering begyndes, skal du aftale hvem, der skal være din markør.
Efter dagens turnering skal du sammen med din markør konferere resultatet, så der er enighed om de opnåede resultater. Golfbox har endnu ikke oprettet en elektronisk markør-funktion for turneringer, så det er vigtigt at resultaterne noteres korrekt.

På den enkelte spilledag udsender Dameklubudvalget et link til alle dem, der har tilmeldt sig dagens turnering. Linket udsendes i tidsrummet kl. 17.30 – 19. Linket kan tidligst sendes ud til dagens turneringsdeltagere, når sidste bold er gået ud (kl. 17.10). Linket fører dig ind til dagens turnering i Golfbox, og du skal taste dagens resultater. Markøren skal gå i Golfbox og kontrollere at resultaterne er tastet korrekt. Gem dit scorekort til evt. senere kontrol.

Resultaterne skal være noteret i Golfbox inden kl. 22 på spilledagen, således at Golfbox kan beregne dagens handicap og reguleringer. Hvis du ikke taster dagens resultater inden deadline, bliver du noteret for “no show” for den pågældende turneringsdag, og du får heller ikke points for at have deltaget på dagen.

VIGTIGT: Teknik kan altid drille, og oplever du, at du ikke kan taste dit resultat, skal du kontakte Dameklub-udvalget samme aften ved at tage et billede af dit scorekort og sende det til det medlem af Dameklub-udvalget, der står som ansvarlig for dagens turnering. Du finder disse oplysninger på Dameklubbens aktivitetskalender på Dameklubbens hjemmeside.

Resultater

Scorekort registreres hurtigst muligt, men senest inden kl. 22 på turneringsdagen.
Hver turneringsspilledag udløser 2 point for deltagelse og dernæst disse points i alle 4 rækker:

1. plads – 15 point
2. plads – 13 point
3. plads – 11 point
4. plads – 9 point
5. plads – 7 point
6. plads – 5 point
7. plads – 4 point
8. plads – 3 point
9. plads – 2 point
10. plads – 1 point

 1. Det antal turneringsrunder, der tæller med til resultatet for den gennemgående Dameklub-turnering, beregnes som 2/3-dele (rundet ned) af det mulige antal turneringsrunder, dog maks. 11. Uden aflysninger spiller vi 17 tællende runder, hvoraf 11 runder tæller med i den gennemgående turnering.
  Hvis der f.eks. sker aflysninger pga. Covid-19 el.lign., således at der afvikles 15 tællende runder, tæller resultater fra spillerens 10 runder med i den gennemgående turnering. Det er uanset, om den enkelte spiller har spillet 10, 12, eller måske alle 15 runder.
 2. Ved lige score den enkelte spilledag vinder spilleren med lavest hcp. Ved fortsat lige score findes vinderen ved lodtrækning.
 3. Ved lige resultater i den gennemgående turnering vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, vinder spilleren, der havde lavest handicap den 27. april 2021. Er stillingen fortsat lige, foretages lodtrækning.
 4. Den spiller, der på tværs af alle rækkerne får flest point, er overall Dameklub-vinder. Ved lige resultat vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, foretages lodtrækning.

Præmier

Ved den gennemgående turnering er der præmier til de bedste i hver række.
Præmieoverrækkelser finder sted ved afslutningsaftenen den 7. september 2021.

Ved sociale arrangementer

I den udstrækning, det vil være muligt at afholde sociale arrangementer, ud over den gennemgående turnering, gælder følgende:
Ved tilmelding til de sociale arrangementer, hvor der arrangeres fællesspisning, forfalder betaling for deltagelse 1 uge før arrangementets afholdelse. Da maden bestilles i caféen og Dameklubben skal afregne efter antal bestilte portioner, vil det efter denne dato ikke være muligt at tilbagebetale beløbet ved eventuelt afbud (f.eks. sygdom e. lign).