damer-2-0035.

Dameklubben

Tilbagemelding på Dameklubbens evalueringsskema 2019

Kære alle damer, både dem der har svaret på spørgsmål i evalueringsskemaet og også alle jer andre.

Først og fremmest siger vi i Dameklub-udvalget 1000 tak for jeres besvarelser og kommentarer. Det har været interessant og givtigt for udvalgets videre arbejde at høre jeres meninger. Vi har nu haft lejlighed til at gennemgå besvarelserne i DK-udvalget og drøftet, hvordan sæsonen 2020 skal forløbe.

Vi vil i det følgende kommentere og informere om resultatet af evalueringen og vores drøftelser:

Der var 37 besvarelser af skemaet, og de emner, der var flest kommentarer til er følgende:

Antallet af tællende runder
Handicapgrænsen på ca. 100 i en bold
Markør i turneringen skal være fra Dameklubben
Nogen spiller med de samme hver tirsdag

Tællende runder
Blandt besvarelserne var der fortalere for både færre, flere og samme antal som nu.

Vi har i DK-udvalget diskuteret dette grundigt, og vi er som udgangspunkt både lydhøre overfor gode forslag og argumenter, ligesom vi rigtig gerne vil imødekomme så manges ønsker som muligt.

I 2019 var der 12 tællende runder ud af 16 spilledage. Herudover var der 3 spilledage med holdturnering.
I 2020 forventes 16 spilledage, og fratrækkes 5 stk. til ferie mm, er der 11 dage tilbage. Vi vil gerne være imødekommende overfor forslaget om at nedsætte antallet af tællende spilledage, og i 2020 vil der derfor være 11 tællende runder i turneringen. Derudover vil der være 3 spilledage med holdturnering og en 40-års jubilæumsturnering (meget mere herom senere).

Det skal bemærkes, at der er tale om en turnering, der løber helt fra maj til september, og betingelserne er ens for alle – og vi har således alle både fordelene og ulemperne ved antallet af tællende runder.

Til orientering har de i Herreklubben 15 tællende runder.

Med nedsættelsen af tællende runder fra 12 til 11 håber vi at have tilgodeset ønsket om færre tællende runder. Man skal huske på, at mange mener antallet som det er nu, er ganske passende, ligesom nogen gerne så at der skulle være flere.

Handicapgrænsen i bolden
Vi har sat et max på ca. 100 i handicapsum pr. bold, alene for at opretholde et godt flow på banen. Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt dette handicap-max burde være anderledes, men det er vores opfattelse, at det fungerer så godt, som det nu kan lade sig gøre.

Markør i turneringen
Dameklubbens turnering er naturligvis i høj grad et socialt arrangement, hvor vi får lejlighed til at spille golf sammen med andre golftossede kvinder. Men man må ikke glemme, at det ER en turnering, og at de regler der gælder for turneringer, også gælder her.
Efter DK-udvalgets mening er det en naturlig del af turneringen, at man spiller med andre Dameklubmedlemmer, og at vi derved bliver hinandens markører. Nogle har i evalueringsskemaet anført, at de gerne en gang imellem, f.eks. i ferier, vil spille sammen med deres mænd, venner eller familie. Vi mener i udvalget, at da det er en turnering, må markøren være med i turneringen. Hvis man gerne vil spille med en ven eller en fra familien, kunne man bruge en af de ikke tællende dage til det.

Spiller med de samme hver tirsdag
I DK-udvalget synes vi, at alle Dameklubbens medlemmer skal forsøge at spille med forskellige og være åbne overfor nye, som ønsker at være en del af fællesskabet. Dette er blot en opfordring, for det er selvfølgelig helt frit, hvem man vil spille med, og systemet med at der kun kan bookes 3 spillere ad gangen i bolden i Golfbox, åbner mulighed for andre til at skrive sig på bolden. Det kan ikke siges for tit: Prøv at spille med nogen andre en gang imellem – det er faktisk både hyggeligt og kan være inspirerende for golfspillet.

Afsluttende bemærkninger
Vi er ca. 120 kvinder i Dameklubben med hver vores opfattelse af, hvordan turneringen bør være, så derfor må der selvfølgelig være lidt forskellige meninger om det hele. Heldigvis er I alle enige om én ting: Nemlig at vi skal have en hyggelig, sjov og god turnering med plads til os alle sammen. Det er derfor rigtig, rigtig glædeligt, at langt de fleste synes, at vi har en god Dameklub med mange gode runder. Gennem hele turneringen i 2019 har vi også hørt fra mange DK-spillere, at de sætter pris på set-up’et i vores Dameklub.

Vi ser frem til en fantastisk 2020 sæson med mange gode runder i godt selskab!

Kærlig hilsen,
Dameklubudvalget

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2019
Klik ind her og hold dig ajour
med, hvad der sker i Dameklubben.

Nyheder (dameklubben)

Sponsorer

Pro’erne v/ Henrik Shultze & Benjamin Vrang
Butik PRYD – Blomsterdesign & Interiør
Holmer Guld Sølv Ure
Kosmetikfirmaet Radiant
Ritamias Aloe v/Ritamia Horn
Tupperware v/Ester Hougaard