Klubhus

Bestyrelsen

Overordnede mål for Hjortespring Golfklub

Bestyrelsen er HJGK’s ledelse og består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Med udgangspunkt i golfsporten, fællesskabet og det sociale samvær ønsker vi at skabe de bedst mulige forhold for medlemmerne herunder:

  • Drive og udvikle golfbanerne
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet
  • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
  • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar
  • Sikre en klub i økonomisk balance

Det er muligt at træffe bestyrelsen ½ time før hvert ordinære møde, der normalt starter kl. 17.00 den anden mandag i måneden.

Visioner, værdier og udmøntning heraf:

Vedtægter for HJGK
Hjortespring Golfklubs Vision
Årshjul for bestyrelsen

Årsberetning 2018 (vises via login)
Regnskab 2018 (vises via login)
Budget 2019 (vises via login)

Christian_Holm_190421

Formand
Christian Holm
42 74 10 72
aceh@vip.cybercity.dk

Sus Nielsen_højformat

Næstformand
Sus Nielsen
40 46 58 16
susnielsen@sport.dk

Lisbeth Heick

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Heick
29 49 86 39
lheick@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Thomas E. Ljungberg
21 91 82 59
cw22169@gmail.com

Lars Werge

Bestyrelsesmedlem
Lars E. Werge
61 69 58 92
golf@werge.com

Hans-Jørgen Sonnenborg

Bestyrelsesmedlem
Hans-Jørgen Sonnenborg
31 16 04 82
hjsonnenborg@gmail.com

????????????????????????????????????

Bestyrelsesmedlem
Gon Brorson Prag
30 22 26 89
brorson@gmail.com