Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april (opdateret udgave)

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen fra d. 15. april.

Grunden til ændringen er, at spillernes handicap i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 vil blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort.

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap – nemlig den seneste tællende runde.
Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange for at kunne være så præcis som mulig.

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan – gode som dårlige.
Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.