Baneudviklingsudvalg

Det er udvalgets opgave at udvikle Hjortespringbanen og Marbækbanen i henhold til bestyrelsens vision om, at medlemmerne i Hjortespring Golfklub kan spille golf på attraktive baner.

Det er Baneudviklingsudvalgets målsætning

  • At udvikle banerne i samarbejde med klubbens driftsenhed og bestyrelse.
  • At være idegenerator til udvikling af banerne, herunder teesteder,  fairways, semirough/rough, greens, bunkers, stier i forbindelse med banerne, vandløb, søer og træningsfaciliteter.
  • At udarbejde forslag til planer for potentielle supplerende arealer, der kan tilføre banerne en positiv udvikling.
  • At indgå samarbejde med andre klubber og DGU for herigennem at få inspiration og ideer til videreudvikling af banerne.
  • At udviklingen af banerne sker i henhold til Herlev Kommunes og Ballerup Kommunes miljøkrav og til lovgivningen i øvrigt.
  • At banernes udvikling giver den størst mulige sikkerhed i golfspillet.

Udvalgets indlæg

Udvalget arbejder med

  • Banelayout
  • Træningsfaciliteter
  • Plejeplaner

Næste møde i Baneudviklingsudvalget
29. august 2022 kl 16.00

Hvis du har gode ideer, kritik eller ros vedr. vores baner eller træningsfaciliteter, så skriv til os på udvalgets mail “BUU@hjgk.dk

Udvalgets medlemmer

Slund

Formand
Steen Lund
Telefon: 53 63 55 98
steenfugllund@icloud.com

Hans-Jørgen Sonnenborg

Bestyrelsesansvarlig
Hans-Jørgen Sonnenborg
Telefon: 31 16 04 82
hjsonnenborg@gmail.com

Jørgen Lyngsie

Marbæk-repræsentant
Jørgen Lyngsie
Telefon: 21 71 52 59
j.lyng@mail.dk

Klaus Koldby

Udvalgsmedlem
Klaus Koldby
Telefon: 40 37 65 62
fam.koldby@gmail.com

Kim Holmer

Udvalgsmedlem
Kim Holmer
Telefon: 81 90 20 70
kimh13@hotmail.com

Chefgreenkeeper
Tonny Jensen
Telefon: 44 68 90 09
greenkeeper@hjgk.dk

Michael Raae

Udvalgsmedlem
Michael Raae
Telefon: 23 67 40 50
mraa@dtu.dk

Redigeret af Baneudviklingsudvalget