Bunkerrive

Banekultur

Banekultur 2019

Lokalregler

Nye lokalregler vil ligge klar til sæsonstarten ultimo april.

Etikette- og ordensregler

Kommer snart

Ordensforskrifter

Se skilte ved teestederne, samt opslagstavlen i starterhuset.

  • Bolde må ikke hentes fra privat område til højre for 2. fairway, bag 5. green og til højre for 7. fairway.
  • Der må ikke slås noget slag på 6. hul, hvis der er risiko for at bringe personer på stien til højre i fare.
  • Der må ikke slås ud fra 7. teested, hvis der er trafik på vejen til højre.
  • Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16. fairway er uden for rækkevidde.
  • Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul, befinder sig enten på teestedet eller på green.
  • Spillere på teestederne på 9. hul må ikke gå frem, når der er spillere der driver ud fra teestederne på 8. hul.
  • Spillere på teestederne på 13. hul må ikke gå frem, når der er spillere på gult teested på 14. hul.
  • Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet.

Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.