Det har været et tørt og koldt forår indtil nu – og de to ting i forening har haft stor betydning for græssets vækst på banen.

I løbet af april måned har vi forberedt os på at vækstsæsonen skulle starte. Greens, forgreens, teesteder og fairways er blevet luftet, sået, topdresset og gødsket. Men på grund af de lave temperaturer er det minimalt med spiring af frøet på de behandlede arealer. Vi har de seneste dage fået en del nedbør og vejrudsigten lover varmere vejr, dette vil forhåbentligt ændre standen på banen væsentligt indenfor de kommende uger.

 

Status på greens: Som de fleste ved er vores bane beliggende i to kommuner og vi har kun haft mulighed for at sprøjte mod svamp på Herlev-siden (hul 2-10 ). Dette giver sig til udtryk på kvaliteten af greens på de to sider. Herlev- siden fremstår uden væsentlige skader efter vinteren, hvorimod Ballerup-siden (hul 1og 11-18) er påvirket af vinterens svampeangreb. Vi har i løbet af foråret prikket, eftersået, topdresset og gødsket, men varmen har ladet vente på sig, og derfor er alle skaderne ikke lukket endnu, som skrevet tidligere forventer vi. at det lunere vejr hjælper til at vi igen får greens på et mere acceptabelt niveau.

 

Status på fairways: Standen på fairways har efter vinteren ikke levet op til det vanlige niveau. Vi har i løbet af foråret forberedt os på at jordtemperaturen ville blive høj nok til at græsset kom i vækst, dette har dog ladet vente på sig. I april måned har der været ca. 20 morgener med rimfrost, dette har gjort at betingelserne for at få græsset i vækst har været meget dårlige. Lige nu ser vi, at den pleje som vi har udført begynder at vise resultater. Fairways eri løbet af april måned blevet luftet, tromlet, gødsket, topdresset og eftersået, og nu begynder frøene at spire og væksten er tiltagende. Vi forventer ligesom på greens, at fairways indenfor kort tid har forbedret sig væsentligt.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *