I 2021 har Hjortespring Golfklub indledt et projektsamarbejde med Ballerup kommune, som hedder Bæredygtig bundlinje 2.0. Hjortespring Golfklub fokuserer i dette projekt på affaldssortering, på banen samt i klubhuset.

En stor del af vores affald er græsaffald, det stammer fra højroughen på begge vores baner, som bliver klippet, opsamlet og kørt væk 1-2 gange om året (også kaldet høslet). De tidligere år har vi produceret ca. 40 tons græsaffald fra højroughen. For at gøre denne arbejdsopgave mere bæredygtig og CO2 neutral, har vi valgt at lave nogle forsøg med afbrænding af disse arealer.

Afbrændingen sker som led i en ny naturpleje for at tilføre områderne mere natur og skabe bedre vilkår for plante- og insektliv. Erfaringer viser, at denne metode tilfører naturarealet en højere biodiversitet, end det hidtidige høslæt har kunnet.

Ved afbrænding fjernes det døde visne plantemateriale, og der skabes en blottet sortbrændt jord, hvor frø nu har fået gode muligheder for at spire.

Desuden viser erfaringer, at der vil forekomme væsentligt flere planter og særligt blomstrende urter som vil medvirke til en længere blomstringsperiode til gavn for insekter knyttet til nektar- og pollenplanter, f.eks. sommerfugle og vilde bier.

Erfaringerne har også vist at stierne, fairways, teesteder og greens fungerer perfekt som naturlige brandbælter. Dermed er golfbaner gode til at lave afbrænding på, da der er så store områder, der fungerer som brandbælter. Det betyder, at der er flere sikkerhedsventiler i forhold til en afbrænding.

Fordele ved afbrænding af højroughen på Hjortesprings baner

Skaber en tyndere og lysere rough

Øger biodiversiteten

Skaber plads til urter og blomster

Fjerner på sigt kvælstof fra jorden

Forynger området

Mere, og hurtigere, foder til dyrelivet

Ulemper ved afbrændingen

Visuelt er området sortsvedent i nogle dage

Der er under afbrændingen røgudvikling

OBS.: Vi udfører forsøg med afbrænding onsdag d. 24. marts til fredag d. 26. marts i tidsrummet fra kl. 10-15.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *