Kære medlem, sponsor mv.

Den 16. september 2020 udsendte bestyrelsen en opfordring til at give en gave til klubben,
således at vi også kunne få adgang til momskompensationsmidlerne i 2020.

I lighed med engagementet i foråret, da caféen havde brug for hjælp til at komme i gang efter
den første Corona-nedlukning, er bestyrelsen endnu en gang overvældet af det engagement,
som klubbens medlemmer og sponsorer udviser.

På ganske få uger er der flere end de 100 gavegivere, der var nødvendige, som har bidraget med
en gave på minimum 200 kr. til klubben.
Ja faktisk har klubben ved udgangen af september modtaget i alt 29.300 kr. fra 141 gavegivere.

Hele bestyrelsen takker for bidragene, som sammen med momskompensationen, vil blive anvendt
til stor gavn for klubbens medlemmer. Til hvilket formål vil bestyrelsen melde ud, når det har været
drøftet og besluttet.

Med stor tak.

Bestyrelsen

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *