Status på greens.

Status på greens den 11. oktober 2018.

Efter en lang og varm sommer, er vi kommet ind i efteråret og her kæmper vi traditionen tro imod svampesygdomme i specielt greens.

Forskellen på i år og de tre tidligere år er, at kommunerne har valgt ikke at forlænge vores aftale, hvor vi har haft mulighed for at sprøjte greens med svampemiddel, selvom de er blevet informeret om konsekvenserne heraf. Tidligere har vi kunne køre et middel ud, som har haft en forbyggende effekt mod svampeangreb. Dette skulle have været udbragt i uge 40.

Konsekvenserne af de manglende svampemidler ses allerede nu, da vi har været nødsaget til at lukke greens 10 og 18 i en periode, mens svampen er aktiv på disse.

Hvor lang tid kan man forvente de holdes lukket?

Det kan være alt fra 1 dag til resten af sæsonen, alt afhængig af, hvor lang tid svampen er aktiv. Det ses på de hvide mycelier der er i pletterne.

 

Bliver der lukket flere greens?

I tilfælde af svampeangreb på andre greens vil disse også blive lukket.

Hvorfor ikke bare spille på de angrebene greens?

Risikoen for at trække smitten videre til andre greens eller endnu større områder på greenen er stor, via sko eller udstyr. Derfor vil vi heller ikke klippe eller tromle på de angrebne greens, da vi også kan sprede smitten.

 

Hvad gør vi for at forebygge svampeangreb?

Gennem sæsonen skaber vi de bedste forhold for greens, som omgivelserne tillader det. Vi tilfører de næringsstoffer som gør græsplanterne stærke og modstandsdygtige. Vi har fået etableret et væsentligt sundere græstæppe, som er mere modstandsdygtigt end tidligere. Dette ses ved at svampeangrebene, sammenlignet med tidligere, er kommet senere og på færre greens,  end før vi havde mulighed for at bruge svampemiddel.

Hvorfor bruger vi ikke de midler som Miljøstyrelsen har godkendt?

DGU og miljøstyrelsen udarbejdet en golfbekendtgørelse, hvor de godkendte midler til golfbaner er samlet. Ingen af disse midler har vi mulighed for at bruge, selvom næsten alle danske golfbaner bruger dem. Denne bekendtgørelse har kommunerne valgt at se bort fra, da både Ballerup og Herlev er grønne kommuner.

Er der alternative midler?

Der bliver brugt mange midler på forskning inden for svampesygdomme, der er endnu ikke fundet nogle alternative bekæmpelsesmidler som har sammen effekt. Vi holder os opdateret på de nyeste forskningsresultater  og benytter os af den viden som tilgodeser vores greens.

Vi håber på forståelse fra medlemmer og gæster , så vi kan beskytte banen mest muligt og få en god sæsonstart i 2019.

Med venlig hilsen Chefgreenkeeper Tonny Jensen