Status greens

Status for greens 19-11-2018.

Efter flere små angreb på greens af svamp, er vi efter den sidste uge med meget fugtigt vejr, nødsaget til at lukke green 18 for resten af sæsonen.

Vi forventer, at flere greens ligeledes bliver lukket den kommende tid. Hvis man sammenligner greens på Herlev siden, hvor vi igen i år har fået dispensation til at sprøjte med svampemidler, med Ballerupsiden hvor der ikke bliver sprøjtet i år, er der stor forskel på svampeangrebne.

På Herlevsiden forekommer der få ubetydelige angreb på enkelte greens. Hvorimod på Ballerup siden er flere greens begyndt at blive “ædt op” af svamp.
Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at gøre forholdene for svampene så dårlige som muligt, ved at tilføre næringsstoffer som tilgodeser græsset frem for svampene; greens bliver blæst fri for blade dagligt, og vi fjerner duggen på greens.
Vi er ligeledes i løbende dialog med Ballerup kommune med den hensigt at få etableret mere lys og luft omkring greens på Ballerupsiden. Det seneste er, at vi er blevet stillet i udsigt, at der i starten af december vil blive fældet en del yderligere træer omkring greens.