SPONSORER

MortsensenMedia
Progolf
Vinskibet

NY SPONSOR?

Hjortespring Golfklub indbyder hermed virksomheder m.v. til en attraktiv sponsormulighed kombineret med en masse gode golfoplevelser på vore 2 baner.

Golf er en fremstormende og interessant eksponeringsplatform, der går godt i spænd med sponsorvirksomhed. Hjortespring Golfklub tilbyder sponsoraftaler, der helt imødekommer mange virksomheders ønske om, at få omgående afkast af sit sponsorat. Mulighederne er afpasset, så ethvert behov kan dækkes.

Sponsoraftaler indgås grundlæggende via en sponsorkontrakt. Der findes 2 kontrakttyper. Type A og type B. Begge kontrakttyper er gældende for 2 kalenderår og kan opsiges af såvel sponsor som HJGK med mindst 3 måneders frist. Opsigelse skal altid være skriftlig og tilpasses til iværksættelse ved udløbet af et kalenderår.

For yderligere information kontakt klubbens sekretariatschef.
Telefon: 44 68 90 09, E-mail: post@hjgk.dk

TYPE A

Sponsorkontrakt Type A henvender sig til sponsorer, der overvejende ønsker ret til spil på klubbens baner. Den spillerelaterede del kan suppleres med tilkøb af andre sponsorelementer, f.eks. et teestedssponsorat.

Denne kontrakt giver Sponsor følgende grundlæggende rettigheder:

– Én spilletilladelse (grundlæggende spilleret på HJGK´s baner)
– Anbringelse af navneskilt / logo i messing på klubben sponsortavle, idet Sponsor leverer dette skilt (plottertryk 9×15 cm)
– Sponsor nævnes i klubbens årsskrift
– Sponsors navn / logo oprettes på HJGK´s hjemmeside med link til egen hjemmeside
– Deltagelse i HJGK´s årlige sponsordag
– Deltagelse i alle tilsvarende sponsorrelaterede arrangementer iværksat af HJGK

Spilletilladelse og kontingent m.v.:
For spilletilladelse, ud over én, betales et engangsbeløb pr. tilladelse.
Der kan i alt højst tildeles 4 spilletilladelser pr. sponsorat.
For alle spilletilladelser betales yderligere et kontingent pr. år.
Spilletilladelse giver fuld spilleret på HJGK´s baner samt fri adgang til alle træningsanlæg i HJGK.
Spilletilladelse forudsætter handicapregistrering hos Dansk Golf Union (DGU-handicap) eller tilsvarende udenlandsk dokumentation.

Der bliver udleveret et bagmærke pr. spilletilladelse. Bagmærket skal bæres synligt, når der spilles eller trænes i HJGK.Øvrige almindelige regler for golfspillere i HJGK skal overholdes af spillere med spilletilladelse som følge af kontrakten.

Efter 2 år som navngiven ”sponsorspiller” kan man blive normalt medlem af HJGK mod betaling af indskud og kontingent efter HJGK´s almindelige regler.

Hjortespring Golfklub tilbyder at deltage i møder om etablering af sponsoraftaler – ligesom prissatte eksempler på de 2 kontrakttyper gerne fremsendes.

Interesseret i en drøftelse om et sponsorat? Kontakt klubbens sekretariatschef:
Telefon: 44 68 90 09, E-mail: post@hjgk.dk

TYPE B

Sponsorkontrakt Type B henvender sig til sponsorer, der udelukkende ønsker ret til markedsføring, f.eks. et bænksponsorat eller et teestedsskilt – og omfatter således ikke elementer af egentlig golfspil.

Hjortespring Golfklub tilbyder at deltage i møder om etablering af sponsoraftaler – ligesom prissatte eksempler på de 2 kontrakttyper gerne fremsendes.

Interesseret i en drøftelse om et sponsorat? Kontakt klubbens sekretariatschef:
Telefon: 44 68 90 09, E-mail: post@shgk.dk