SENIORUDVALG

Med udgangspunkt i golfsporten arbejder udvalget på at etablere et stærkt socialt netværk i Hjortespring golfklub blandt klubbens seniorer såvel enlige som ægtepar.

Udvalgets medlemmer

Mogens Bjerre

Formand
Mogens Bjerre
40 80 34 02
mogens.bjerre@gmail.com

Torsten Pedersen

Kasserer
Torsten Pedersen
torsten@betulavej6.dk

Jørgen Mortensen

Næstformand
Jørgen Mortensen
jmbn@mail.dk

Niels Markussen

Udvalgsmedlem
Niels Markussen
40 35 70 00
nim@nypost.dk

Bjarne Thostrup

Sekretær
Bjarne Thostrup
23 25 81 65
bt@skolebib.org

Udvalget arbejder med

Missionen for Seniorklubben er skabe et social netværk for seniorer, såvel enlige som ægtepar.