NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve redigeres af Kommunikationsudvalget.

Nyhedsbrevet er andet led i den løbende informationsstrøm fra klubben til medlemmerne. Her bidrager alle udvalg, bestyrelse og klubfunktioner.

Nyhedsbrevet pushes ud via direct mail til alle medlemmer (Golfbox) af sekretariatet.

Redigeret af Kommunikationsudvalget

30. 6. 2017