Hul-5_marts19_smal

Lokalregler – Hjortespringbanen 18 huller

1. Banemarkeringer

 • Hvide pæle Out of bounds
 • Gule pæle Vandhazard
 • Røde pæle Parallel vandhazard
 • Blå pæle Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Desuden markerer følgende Out of bounds

 • a. Hegn mod fodboldbaner ved 2. hul og hegn mod rideskolen ved 4. & 8. hul
 • b. Lygtepæle langs cykelstien ved 6. hul
 • c. De bane-nære kanter af vejen bag 6. green
 • d. Hegn mod transformatorstationen ved 10. hul

2. Ved spil af 5. hul er 9. hul out of bounds.
Ved spil af 14. hul er dele af 12. og 13. hul out of bounds.
Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

5. Træflis er løse naturgenstande.

6. Træer med orange markering er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der skal tages lempelse efter Regel 24-2b.

7. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i den forreste vandhazard på 5. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, som yderligere mulighed, med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

8. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarden på 9. hul, eller den forreste vandhazard på 10. hul eller den bageste vandhazard på 14. hul, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille denne bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for 5 minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER 

 • Hulspil: tab af hul
 • Slagspil: 2 straffeslag

9. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Ordensregler

Se skilte ved teestederne, samt opslagstavlen i starterhuset.

Bolde må ikke hentes fra privat område til højre for 2. fairway, bag 5. green og til højre for 7. fairway.

Der må ikke slås noget slag på 6. hul, hvis der er risiko for at bringe personer på stien til højre i fare.

Der må ikke slås ud fra 7. teested, hvis der er trafik på vejen til højre.

Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16. fairway er uden for rækkevidde.

Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul, befinder sig enten på teestedet eller på green.

Spillere på teestederne på 9. hul må ikke gå frem, når der er spillere der driver ud fra teestederne på 8. hul.

Spillere på teestederne på 13. hul må ikke gå frem, når der er spillere på gult teested på 14. hul.

Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet. 

Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

Undgå langsomt spil