Lokalregler

Hul 5_okt17

LOKALREGLER
(HJORTESPRINGBANEN 18-HULLERS)

1. Banemarkeringer

 • Hvide pæle Out of bounds
 • Gule pæle Vandhazard
 • Røde pæle Parallel vandhazard
 • Blå pæle Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Desuden markerer følgende Out of bounds

 • a. Hegn mod fodboldbaner ved 2. hul og hegn mod rideskolen ved 4. & 8. hul
 • b. Lygtepæle langs cykelstien ved 6. hul
 • c. De bane-nære kanter af vejen bag 6. green
 • d. Hegn mod transformatorstationen ved 10. hul

2. Ved spil af 5. hul er 9. hul out of bounds.
Ved spil af 14. hul er dele af 12. og 13. hul out of bounds.
Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

5. Træflis er løse naturgenstande.

6. Træer med orange markering er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der skal tages lempelse efter Regel 24-2b.

7. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i den forreste vandhazard på 5. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, som yderligere mulighed, med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

8. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarden på 9. hul, eller den forreste vandhazard på 10. hul eller den bageste vandhazard på 14. hul, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille denne bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for 5 minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER 

 • Hulspil: tab af hul
 • Slagspil: 2 straffeslag

9. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

LOKALREGLER
(MARBÆKBANEN 9-HULLERS)

Følgende markerer Out of bounds

 1. Midterlinie på jordvolden ind imod idrætsanlægget
 2. Hegnet langs motorvejen og nedkørselsvejen
 3. Den banenære kant af stien fra Svanesøen op imod klubhuset
 4. Stien langs fairway 8
 5. Øvrige steder er Out of bounds markeret med grønne pæle med hvid top

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden bag 8. hul og som går på tværs af 9. hul, og spilleren ikke ønsker at spille bolden, som den ligger, må han enten gå frem efter regel 26-1 eller, ligeledes med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen foran rødt teested på 9. hul.

Alle skilte, pæle med hulangivelser samt pæle og spyd, der markerer vandhazard og areal under reparation, betragtes som ikke flytbare forhindringer. Lempelse jvf. regel 24-2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-1. Træflis er løse naturgenstande.

Alle drænbunkers er vandhazarder og markeret med spyd. Lempelse jvf. regel 26-1 (vandhazarder).

Straf for at overtræde en lokal regel: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.) er dette et brud på Regel 14-3.

AFSTANDSMÆRKER

OBS: Alle mål er i direkte luftlinie fra afstandsmærket til midten af green.

Blå plade i fairway: 50 meter til midten af green
Rød plade i fairway: 100 meter til midten af green
Gul plade i fairway: 150 meter til midten af green
Hvid plade i fairway: 200 meter til midten af green
(Kun på de to par 5 huller)

ORDENSREGLER

Se skilte ved teestederne, samt opslagstavlen i starterhuset.

Bolde må ikke hentes fra privat område til højre for 2. fairway, bag 5. green og til højre for 7. fairway.

Der må ikke slås noget slag på 6. hul, hvis der er risiko for at bringe personer på stien til højre i fare.

Der må ikke slås ud fra 7. teested, hvis der er trafik på vejen til højre.

Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16. fairway er uden for rækkevidde.

Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul, befinder sig enten på teestedet eller på green.

Spillere på teestederne på 9. hul må ikke gå frem, når der er spillere der driver ud fra teestederne på 8. hul.

Spillere på teestederne på 13. hul må ikke gå frem, når der er spillere på gult teested på 14. hul.

Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet. 

Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

UNDGÅ LANGSOMT SPIL

Spillet på mange baner er ofte meget langsomt og hermed bliver spillet også dårligere for de fleste. Erfaringen viser, at de allerfleste spiller bedst i højt tempo!

Erfaringsmæssige maximumtider på Hjortespringbanen er for:

 • 2-bold: 3 timer
 • 3-bold: 3½ time
 • 4-bold: 4 timer

12 regler for hurtigere spil

 1. Gå i rask tempo på banen og gå direkte hen til din bold, når alle har slået!
 2. Forbered dit slag og hav kølle klar, så du kan slå så snart, det bliver din tur!
 3. Tag landmærke det sted, hvor din eller dine medspilleres bolde forsvinder i roughen.
  Se med på alle spilleres slag. Send forcaddie ud hvis muligt!
 4. Led aldrig efter din bold uden du har medbragt en eller flere køller!
 5. Slå din egen bold først og hjælp herefter andre med at lede!
 6. Hvis en spiller er forhindret i at slå, kan resten af holdet slå uden hensyntagen til, hvem der måtte ligge længst væk.
 7. Efterlad bags på den side af greenen, som er nærmest næste teested!
 8. Forbered dit put medens andre putter; læs puttelinie, rens bold og reparer nedslagsmærker!
 9. Får du givet et put i hulspil, så tag straks bolden op. I stableford samles bolden op, så snart man ikke kan få point!
 10. Den spiller der har holet først ud, passer flagstangen!
 11. Udfyld scorekort på næste teested!
 12. Hvis der ventes bagved, skal man lukke igennem.
  Hvis: Der er et helt hul frit foran.
  Hvis man ikke hurtigt, dvs. inden for ca. 2-3 minutter, kan finde sin bold,
  SKAL holdet bagved lukkes igennem!

Fortrinsret på banen

 1. Som lokal bestemmelse har 1-,2-, 3- og 4-bolde samme rettigheder hele ugen.
 2. Et hold, der spiller en hel runde, har ret til at gå igennem et hold, der spiller et mindre antal huller!