Fældning på Ballerupsiden

Torsdag den 29. november påbegyndtes udtynding af flere skovområder på Ballerupsiden (hul 1+11-18). Arbejdet udføres i samarbejde med Ballerup kommune.

Da vi ikke må bruge svampemidler på greens i kommunen, har de i stedet for imødekommet vores ønske om yderligere fældning omkring greens, for at gøre lys- og vindforholdene mere optimale.