BESTYRELSEN

Bestyrelsen er HJGK’s ledelse og består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, og 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen.

Det er muligt at træffe bestyrelsen ½ time før hvert ordinært møde.

Bestyrelsen

Christian Holm

Formand
Christian Holm
42 74 10 72
aceh@vip.cybercity.dk

Sus Nielsen

Næstformand
Sus Nielsen
40 46 58 16
susnielsen@sport.dk

Lisbeth Heick

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Heick
29 49 86 39
lheick@hotmail.com

Visioner, værdier og udmøntning heraf:

Hjortespring Golfklubs Vision

Årshjul for bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Birgit Meltinis
60 14 71 11
birgit@meltinis.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas E. Ljungberg
21 91 82 59
thomas.emil.ljungberg@skolekom.dk

Suppleanter:

Hans-Jørgen Sonnenborg

1. suppleant
Hans-Jørgen Sonnenborg
31 16 04 82
hjsonnenborg@gmail.com

Gon Brorson Prag

2. suppleant
Gon Brorson Prag
30 22 26 89
brorson@gmail.com

Overordnede mål for virksomhedsplanen

Med udgangspunkt i golfsporten, fællesskabet og det sociale samvær ønsker vi at skabe de bedst mulige forhold for medlemmerne herunder:

  • Drive og udvikle golfbanerne
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet
  • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
  • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar
  • Sikre en klub i økonomisk balance