BESTYRELSEN

Bestyrelsen er HJGK’s ledelse og består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Det er muligt at træffe bestyrelsen ½ time før hvert ordinære møde, der normalt starter kl. 17.00 den anden mandag i måneden.

Christian Holm

Formand
Christian Holm
42 74 10 72
aceh@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas E. Ljungberg
21 91 82 59
thomas.emil.ljungberg@skolekom.dk

Lars Werge

Bestyrelsesmedlem
Lars E. Werge
61 69 58 92
lars@werge.com

Sus Nielsen_højformat

Næstformand
Sus Nielsen
40 46 58 16
susnielsen@sport.dk

Hans-Jørgen Sonnenborg

Bestyrelsesmedlem
Hans-Jørgen Sonnenborg
31 16 04 82
hjsonnenborg@gmail.com

Lisbeth Heick

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Heick
29 49 86 39
lheick@hotmail.com

Gon Brorson Prag

Bestyrelsesmedlem
Gon Brorson Prag
30 22 26 89
brorson@gmail.com

Ris & ros:

post@hjgk.dk

Visioner, værdier og udmøntning heraf:

Vedtægter for HJGK

Hjortespring Golfklubs Vision

Årshjul for bestyrelsen’

Årsberetning 2017 (vises via login- ikke oprettet endnu)

Regnskab 2017 (vises via login- ikke oprettet endnu)

Budget 2018 (vises via login- ikke oprettet endnu)

Overordnede vedtagelser:

Sanktion ved no-show

Banen, lukning, private

Frivilligt arbejde, honorering

Golfrejser

Klubber i klubben

Lokalebenyttelse 2018

Rygning

Overordnede mål for Hjortespring Golfklub

Med udgangspunkt i golfsporten, fællesskabet og det sociale samvær ønsker vi at skabe de bedst mulige forhold for medlemmerne herunder:

  • Drive og udvikle golfbanerne
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet
  • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
  • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar
  • Sikre en klub i økonomisk balance