Hul 13_okt17

BANESERVICE

Baneservices hovedopgave er at vejlede, rådgive og hjælpe medlemmerne og gæster med udgangspunkt i ordensregler for Hjortespring Golfklub, og derved bidrage til, at alle spillerne får en god oplevelse, når de spiller på vores baner.

Derudover gennemfører Baneservice også regelmæssig kontrol på banerne med følgende funktioner:

Kontrollere:

 • at medlemmer bærer gyldigt bagmærke
 • at hverdagsmedlemmer ikke spiller i weekends og på helligdage
 • at greenfee spillere har betalt korrekt greenfee og bærer greenfee mærket tydeligt
 • at spillere opfylder de til enhver tid gældende hcp for spil på banen
 • at spillere medbringer pitchfork (obligatorisk i lommen)
 • at spillere udviser fornøden omsorg for banerne, herunder:
  • genplacerer opslået turf
  • river i bunkers
  • retter nedslagsmærker op
 • at spillere er iført beklædning inden for almindelige golfnormer

Herudover har Baneservice myndighed til at kontrollere, at spillet foregår i det rigtige tempo og så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Banekontrollen kan påtale langsomt spil, når det observeres på banen.

Normalt vil overtrædelse af ovenstående regler medføre en anmodning om at rette op på forholdet.
I tilfælde, hvor en overtrædelse er særlig grov (vurderes alene af Baneservice), eller der er tale om gentagne overtrædelser, vil spillerne blive skriftligt indberettet til bestyrelsen.

Baneservice

Steen Høgfeldt
21 13 11 55
golf2863@gmail.com

Marbæk
Erik Lindgren Christensen
21 42 23 12
smedefirmaet.e.l.c.@tdcadsl.dk